Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
laks

Tema: Bio- og klima

Lansering av Fiskehelserapporten 2023

Oppdatert: 12. mars 2024 Streaming

Veterinærinstituttet, NCE Seafood Innovation Cluster, Veterinærforeningen og Tekna lanserte Veterinærinstituttets Fiskehelserapport for 2023 12. mars på Litteraturhuset i Bergen.

Fiskehelserapporten er Veterinærinstituttets årlige statusrapport for helse- og velferdssituasjonen for norsk oppdrettsfisk og villfisk. Rapporten er bygget på offisiell statistikk, data fra Veterinærinstituttet og private laboratorier. Den inneholder også resultater fra en spørreundersøkelse blant fiskehelsepersonell, rådgivere og inspektører fra Mattilsynet, samt vurderinger av situasjonen, trender og risiko.

Rapporten ble presentert av Ingunn Sommerset fra Veterinærinstiuttet og overlevert Ingunn Godal, direktør i Mattilsynet.

overlevering av rapport

Fiskehelserapporten 2023 fra Veterinærinstituttet viser at 37,7 millioner laks og 2,4 millioner regnbueørret over 3 gram døde fra settefiskproduksjon på land i 2023. I tillegg døde 62,8 millioner laks (16,7 prosent) og 2,5 millioner regnbueørret (14 prosent) i sjøfasen av produksjonen. For laks i sjøfasen er dødelighetstallene i 2023, både i antall og prosentvis, de høyeste registrert så langt.

 Det kom fram i rapporten at Tre helseproblemene utmerker seg i 2023 som i 2022: Skader ved avlusningsoperasjoner, kompleks gjellesykdom og vintersår og nytt for året skader forårsaket av maneter.

Et samlet fagmiljø mener at det må tas grep fra myndighetene for å få ned dødeligheten i bransjen.

Programmet

 • Velkommen og introduksjon
  Avdelingsdirektør Edgar Brun, Veterinærinstituttet og Administrerende direktør Trude Jansen Hagland, NCE Seafood Innovation
 • Fiskehelserapporten 2023 lansering
  Cecilie Myrseth, Fiskeri og havminister
 • Formell overrekkelse av Fiskehelserapporten 2023 til Mattilsynet
  Avdelingsdirektør Edgar Brun, Veterinærinstituttet til Administrerende direktør Ingunn Midttun Godal, Mattilsynet
 • Fiskehelserapporten 2023 med hovedfunn
  Redaktør Ingunn Sommerset, Veterinærinstituttet
 • Kysten rundt med fiskehelsetjenesten - Troms og Finnmark
  Kay Roger Fjellsøy, Åkerblå
 • Kysten rundt med fiskehelsetjenesten - Nordland
  Mattias Bendiksen Lind, HaVet
 • Kysten rundt med fiskehelsetjenesten - Møre og Romsdal og Trøndelag
  Harriet Romstad, Aqua Kompetanse
 • Kysten rundt med fiskehelsetjenesten - Sør-Vest
  Hanna Sæteraas Bjerke, Aqua Kompetanse
 • Spørsmål til kysten rundt
 • Produksjonssykdommer i oppdrettsnæringen-erfaringer fra felt
  Aoife Maloney Westgård, Den Norske Veterinærforning
 • Setter vi oss ambisiøse nok mål for god fiskevelferd
  Avdelingsdirektør Edgar Brun, Veterinærinstituttet
 • Panelsamtale: Hvordan skal vi rydde opp og hvem skal gjøre det?
  Moderator: Journalist Øystein Hage, DN Media Group
  Deltagere i debatten:
  Representant fra Nærings- og fiskeridepartementet,
  Ingunn M. Godal (Mattilsynet),
  Øyvind Oaland (MOWI),
  Sondre Eide (Eide Fjordbruk)
  Mattias B. Lind (Tekna)

Tekna Havbruk og Fiskehelse

Tekna Havbruk og fiskehelse jobber for nettverksbygging og et faglig tilbud til alle som jobber innenfor eller har interesse for havbruksnæringen. Vi mener god bruk av kompetanse, tverrfaglighet og teknologi kan løse mange av utfordringene i havbruket, og gjøre næringen mer bærekraftig samt skape trygge arbeidsplasser. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Relaterte bærekraftsmål

Les også