Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Bransjenorm

Tema: Bio- og klima

Kildesporing på avløpsnett

Tekst av Tove Rodahl Publisert: 29. apr. 2014 Streaming

Hør om kildesporing på avløpsnett i et fagtreff i regi av Norsk vannforening.

5.mai ble det avholdt et fagtreff med temaet kildesporing på avløpsnett i Norsk Vannforening som du finner videoopptak av nedenfor.

Temaet denne gangen var kildesporing på avløpsnett. Kan forurensning stoppes ved kilden? var et sentralt spørsmål.

Flere kommuner har jobbet jobbet systematisk med å kontrollere påslipp til avløpsnettet for å sikre slamkvalitet og dermed å kunne gjenbruke slam til gjødsel. Slam som skal brukes til gjødesel kan ikke inneholde miljøgifter av vesentlig grad.

Det er ikke lenger de store industribedriftene, men nye kilder som mindre virksomheter og avløp fra boliger som i dag står for mest tilførsel av miljøgifter.

Fagtreffet ønsket å presentere og dele erfaringer fra kommuner som har kildekontroll.

PROGRAM (video nedenfor)

1) Krav og forskrifter i ny mal for tillatelser, revidert gjødselvareforskrift og ambisjoner
– ved møteleder Terje Farestveit ved Miljødirektoratet.

2) Hva er behovet? Resultater fra fjerde runde med kartlegging av organiske miljøgifter på norske renseanlegg. Hvilke stoffer er viktige å begrense tilførslene av?
– ved Line Blytt ved Aquateam, COWI
3) Hvordan følger vi opp utfordringer og krav? Aktiviteter i regi av Norsk Vann
– ved Arne Haarr ved Norsk Vann

PROGRAM forts. (video nedenfor)

4) Hvilke erfaringer har kommunene med kildekontroll?
– ved Marit Skjel, Gjøvik kommune.
5) Erfaringer fra Lørenskog kommune
– ved forvaltningsleder Einar Olav Jystad, Lørenskog kommune
6) Forholdet til kommunen og arbeidet med «Grønt sykehus». Erfaringer fra Ahus
– ved Trine Chr. Helgerud, Ahus

 

Les også