Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
overflommet jorde

Tema: Bio- og klima

Hydrologi, flom og klimaendringer

Oppdatert: 3. mai 2023 Streaming

Det hevdes ofte at klimaendringene gjør at været blir villere og våtere. Hvordan vil vi merke dette i Norge?

Erik Holmqvist fra NVE snakker om veien fra observasjoner av vannstand, til beregning av vannføring. Videre snakker han om de store variasjonene vi har i Norge både med tanke på flomstørrelser, flomintensitet og hvilken tid av året største flom vanligvis forekommer (noen steder om vinteren, andre steder på våren eller forsommeren, mens atter andre på seinsommeren eller høsten).

Erik Holmqvist viser oss noen eksempler fra noen av de store flommene vi har hatt de siste årene, og knytter det opp mot hva klimaframskrivningene forteller oss.

Til slutt sier Erik Holmqvist noen ord om vårflomutsiktene i Norge denne våren.

Om Erik Holmqvist

Erik Holmqvist er hydrolog ved seksjon for vannbalanse i NVE. Her har han jobbet siden 1999 med diverse hydrologiske analyser, blant annet flomberegninger. En lærerik og artig del av jobben i over 20 år har også deltakelse i den nasjonale flomvarslingstjenesten i NVE vært. Før dette jobbet han omkring 15 år i Statkraft/ Statkraft Engineering etter hydrologistudier ved Universitetet i Oslo.

Faggruppe for Energi, industri og Miljø (FEIM) 
Dette arrangementer er i regi av FEIM i Tekna Oslo avdeling. Formålet til FEIM er å stimulere til debatt og økt kunnskap/forståelse av spørsmål knyttet til energi, industri og miljøproblematikk.
FEIM har streamet en rekke foredrag. Du finner mange opptak fra disse på Teknas energiblogg.

Relaterte bærekraftsmål

Les også