Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
skogkledde fjell

Tema: Bio- og klima

Skogens rolle i det grønne skiftet

Oppdatert: 13. mars 2024 Streaming

Skogen er vårt viktigste karbonlager, og absorberer visstnok hele 20 millioner tonn CO2 pr år. Skogen er også hjem for hele 25.000 arter, ifølge den kjente biologen Anne Sverdrup-Thygeson. Vi bør diskutere hvordan skal vi forvalte denne særdeles viktige naturressursen i fremtiden.

Skogen gir arbeidsplasser og inntekter til distrikts-Norge. Tre som bygningsmateriale kan erstatte klimafiendtlige materialer som stål og betong. Bioenergi er på Europeisk nivå den viktigste fornybare energiressursen – viktigere enn vind-, sol- og vannkraft til sammen målt i TWh/år. Vi er jo vant til å fyre med ved for å overleve her i det kalde nord, og bioenergi er viktig for fjernvarmeforsyningen i mange norske byer.

Hva er best for klima og miljø – utnytte skogen nå, eller la den stå og bli enda eldre?

Vi bør diskutere hvordan skal vi forvalte denne særdeles viktige naturressursen i fremtiden. Flere spørsmål reiser seg:

  • Skog regnes som en fornybar energiressurs. Men er den det? På meget lang sikt – ja. Men våre utslippsforpliktelser gjelder jo for 2030!
  • Skogens absorpsjon av CO2 inngår ikke i klimaregnskapet, og det gjør heller ikke CO2-utslipp fra utnyttelse av bioenergi. Lurer vi oss selv her?
  • Flatehogst eller plukkhogst?
  • Arealbruksendringer er ifølge FN den største trusselen for naturmangfoldet. 44000 naturinngrep siden 2017 har ifølge NRK satt varige spor. Gammel naturskog utgjør nå visstnok bare 1,7 % av all norsk skog, og er kritisk truet. Hvordan kan vi forvalte skogen i pakt med Naturavtalen fra Montreal?

Dette er noen av de spørsmålene vi skal diskutere i en paneldebatt med følgende deltagere:

  • Yngve Holth, Næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen Skog SA
  • Bjørn Lauritzen, styremedlem i Norsk Bioenergiforening (Nobio)
  • Bjart Holtsmark, tidligere forsker i Statistisk Sentralbyrå
  • Håvard Åsli, daglig leder og grunnlegger av Fossagrim, et selskap som mobiliserer næringslivet til å bevare mer skog.

Debatten ledes av Hans Borchsenius, sekretær i TEKNA Oslo avdelings faggruppe for Energi, Industri og Miljø (FEIM).

Faggruppe for Energi, industri og Miljø (FEIM) 
Dette arrangementer er i regi av FEIM i Tekna Oslo avdeling. Formålet til FEIM er å stimulere til debatt og økt kunnskap/forståelse av spørsmål knyttet til energi, industri og miljøproblematikk.
FEIM har streamet en rekke foredrag. Du finner mange opptak fra disse på Teknas energiblogg.

Relaterte bærekraftsmål

Les også