Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Kolleger som samarbeider, to menn og en kvinne

Tema: Ledelse og utvikling

Jobb smart. Selg «samme» jobb flere ganger

Tekst av John M. Raaheim Publisert: 22. mars 2018

Gjennom å selge «samme» jobb som konsulent flere ganger kan du etter hvert tjene gode penger. Kunsten er å finne kunder med lignende behov som de du allerede har levert til. Konsulentoppdrag og tjenesteleveranser har i seg kimer til åndsverk som du kan dyrke frem gjennom systematisk arbeid. Kanskje kan det også ligge en pensjonsforsikring her.

 

Finn kunder med samme behov. Kan du finne kunder som har noenlunde samme behov i forhold til hva du kan levere? Det kan være en nøkkel til økonomisk suksess for virksomheten din. Kanskje må du gi ekstra innsats og/eller tape noe kroner på de første jobbene? Men dette kan du vinne inn på de jobbene som kommer senere om du har funnet kunder der oppdrag kan leveres med et innslag av gjenbruk.

Selg jobben utfra antatt timeforbruk. Timepris ganget med på forhånd antatt antall timer jobben vil kreve, bør være utgangspunkt for prisen på et oppdrag. Ikke skriv timelister med mindre oppdragsgiver krever det. Må du skrive timelister må timetallet timelistene viser ikke overskride forhåndskalkylen din. Og uansett: Ikke øk timetallet på senere tilsvarende jobber med mindre det er god grunn til det. Du må i så fall kunne vise til vesentlige endringer som du enkelt og lett forståelig kan gjøre rede for.

Bygg din egen erfaringsdatabase. Jobbene du gjør gir deg innsikt og erfaring. Gjør det til en vane fra første dag som selvstendig næringsdrivende å samle og systematisere sentrale erfaringer i form av bilder, presentasjoner og data eller i andre formater og former avhengig av hva du arbeider med og hvordan. Sorter ut data og lærdom som har størst potensial og konsentrer deg om et kjerneområde der har energi som kan gjøre deg til den beste og fremste på «området ditt». Vær hele tiden på utkikk etter oppdragsgivere som du mener kan nyttiggjøre seg den kunnskapen og kompetansen du etter hvert bygger opp. Selg deg inn.

Rutiner, databaser, maler og standardrapporter. Dette er noe du etter hvert kan lage for å gjøre hverdagen lettere for deg selv, produsere resultater raskere, med mindre tidsforbruk. Rapporter som du genererer automatisk og/eller kan ferdigstille med minimal arbeidsinnsats delvis, eller tilnærmet helt, er arbeid spart. Du kan gjøre oppdragene dine til bedre butikk for deg og også gjøre det rimeligere for kundene eller oppdragsgiverne dine. Har du konkurrenter om oppdragene kan dette være utslagsgivende. Du kan skape en vinn-vinn situasjon for deg og kundene dine.

Skjerm om forretningshemmelighetene dine. Lag pakkeløsninger. Du må fortelle og dele noe av det du kan med andre for å gjøre deg kjent som leverandør og for å skaffe deg nettverk. Men ta samtidig vare på «forretningshemmelighetene» dine enten det er erfaringsdata eller arbeidsmetoder eller en kombinasjon av disse. Teknikker fra områder som lean og tjenestedesign kan du bruke for å utvikle pakkeløsninger for leveransene dine som du med liten innsats kan tilpasse ulike behov hos oppdragsgivere og kunder.

Planlegg feriene dine. Å drive egen virksomhet blir lett altoppslukende som livsform. Sørg for at du får ladet batteriene. Feriene dine må du planlegge i god tid. Merk dem av i kalenderen. Sørg for at senere avtaler om oppdrag ikke fører til at du må ta tid fra ferien din. Ferien trenger du og den har du fortjent. Lær deg til å føle godt ved opplevelsen av fortjent ferie. Slik minner du lettere deg selv på i tide å planlegge neste ferie.

Kompetanse som pensjonsforsikring. Mange utvikler i løpet av karrieren som konsulent eller tjenesteleverandør åndsverk som har verdi også etter at vedkommende har trappet ned egen virksomhet. Bare tenk på forfattere. Også konsulenter og tjenesteleverandører er i gitte tilfeller skapere av åndsverk som kan selges igjen og igjen. Kanskje er det bare en aha-opplevelse som skal til. Gjort på riktig måte og med litt flaks i forhold til hvordan samfunnet utvikler seg kan dette kanskje bli et pensjonstilskudd når du eventuelt velger å ta det litt roligere.

Les også