Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Timepris

Tema: Ledelse og utvikling

Fra ansatt til egen virksomhet – Timepriser

Tekst av John M. Raaheim Publisert: 22. juni 2015

Valg av selskapsform er et valg du må gjøre når du starter for deg selv. For de som starter opp som konsulenter eller skal levere andre tjenester er timepris kanskje det neste som må avklares. Her følger noen råd fra kolleger som har lang erfaring med timepriser.

Begynn med lønn i dag. Ta utgangspunkt i lønnen du har eller forventer å ha som ansatt og regn ut timelønnen ved å dele brutto-årslønn på 1750 timer. Det er dette timetallet man normalt regner som et årsverk. Du må kunne fakturere minst 1,5 ganger den timelønnen du her kommer frem til dersom du arbeider i en situasjon der du må dekke kontorhold og utstyr selv.

Multipliser med 1,5 til 2,5. Lønn ganger 1,5 er absolutt det minste du ha. Bruker du en av de mange kalkulatorene som finnes på nettet for å regne på timeprisen vil du komme ut med høyere timepris. Dette skyldes først og fremst at man tar hensyn til et antall sykedager og at du må bruke tid på administrasjon av din egen virksomhet og også regne med tid til markedsføring og kompetanseheving som ingen betaler deg for. Du er innenfor det anstendige om du erstatter 1,5 i regnestykket over med tall mellom 1,5 og 2,5.

Markedet bestemmer. Men det er markedet du arbeider i som bestemmer hva du til syvende og sist kan kreve. Hva tar de du konkurrerer med og hva leverer disse? Hva er oppdragsgiver villig til å betale til andre du kan sammenligne deg med? Du må være konkurransedyktig for å overleve. Her må du «lytte» deg frem. Har du flere oppdragsgivere eller kunder er det heller ikke gitt at timeprisen din skal være den samme i forhold til alle.

Frilanser et alternativ. Blir du presset på minstekravet ditt kan et alternativ være å forsøke å få til en avtale der du arbeider som frilanser. Da holder oppdragsgiver kontor og annet nødvendig utstyr, trekker skatt og betaler arbeidsgiveravgift for deg. Du behøver ikke å etablere eget selskap og sparer utgifter på det. Da kan du vurdere å gå under 1,5 i regnestykket ditt. Men du blir ikke tatt opp i pensjonsordningen til arbeidsgiver og bør ha kompensasjon for det. Og du har ikke et ansettelsesforhold som gir deg rettigheter som ansatt. Du kan måtte gå på dagen.

Skaff deg flere oppdragsgivere. Men alt dette gjelder når du starter opp og kanskje har bare en oppdragsgiver som legger beslag på det meste av tiden din. Etter hvert vil og bør du skaffe deg flere oppdragsgivere om du vil drive egen virksomhet. Da vil du vil kanskje kunne selge en tjeneste som ligner på en tjeneste du har solgt før. Du kan inngå avtale om en fastpris på det du i utgangspunktet skal levere og få avtale om timepris for tilleggstjenester oppdragsgiver måtte ønske å få levert ut over dette. Er du kommet så langt er du i gang for alvor.

Lever som avtalt. Uansett: Å levere avtalt kvalitet til fastsatt tid og pris overstyrer alt. Du kan kanskje unntaksvis få aksept for ny frist for leveransen ved å ta dette opp med oppdragsgiver i god tid før avtalt frist, man kvaliteten må være som avtalt. Å være ryddig og tillitsskapende er viktig når du alene er firmaet. Ved å be om mer penger bringer du din kontakt hos oppdragsgiver i en vanskelig situasjon. Det må du unngå for å ta vare på omdømme ditt. Noen ganger vil du derfor måtte legge inn tunge og kanskje «lange» dager for å levere det du har lovet. Det må du tåle. Andre ganger går arbeidet lettere og du kan tjene godt på en avtale om å levere en tjeneste til fast pris. Det er lov. Du må tenke langsiktig. Det er den lønna du til slutt henter ut i løpet av året som teller.

Har du behov for flere råd, eller kanskje en mentor, for å komme i gang, er du som Tekna medlem velkommen uten forpliktelser i fellesskapet Tekna Egen bedrift. Andre råd om det å etablere og drive egen virksomhet finner du i blogginnlegget «Bør du starte egen virksomhet?» og i arbeidsnotatet Etikk og egen virksomhet. Og har du synspunkter på de rådene som er gitt her, når det gjelder timepriser, eventuelt egne gode råd, er du velkommen med dine kommentarer nedenfor.

Les også