Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Tema: Ledelse og utvikling

Lean startup, noe for deg?

Tekst av John M. Raaheim Publisert: 7. okt. 2012

Lean Startup gir mer treffsikker produktlansering. Additive produksjonsmetoder åpner for Lean Startup i industrivareproduksjon.

 sirkulær prosessLean Startup betyr raskere og mer treffsikker produktlansering og mindre behov for finansiering under oppstart av ny virksomhet. Additive produksjonsmetoder åpner for Lean Startup også i tradisjonell industrivareproduksjon.

Lean Startup er en forretningsmetode som forenklet sagt er rettet mot å redusere tiden det tar å utvikle produkter gjennom tidlig produktlansering, læring av møtet med kundene og produkttilpasning. Metoden er inspirert av lean manufacturing slik denne metoden ble utviklet og lansert av japanske bilprodusenter på 1980-tallet. Med Lean Startup kan man, om man lykkes, etablere virksomhet uten store initielle investeringer. Den sikreste måten å lykkes med etablering av virksomhet er jo å starte med å lage noe mange vil ha. Med Lean Startup kan man sikre seg kundene før kassen er tom.

Eric Ries er navnet man må merke seg. Ries, en amerikaner født i 1979 med erfaringer fra oppstartbedrifter i Silicon Valley, utviklet ideene rundt Lean Startup fra sin egen erfaring med forretningsutvikling. Han var med både å bruke for mye penger og tid til å utvikle produkter og å ikke treffe med produktlanseringer. I ettertid var imidlertid den viktigste lærdommen, i følge ham selv at de tidlige visjonene ble for konkrete slik at man ikke klarte å tune seg inn mot kundenes egentlige behov.

En metode. Fem prinsipper. Ries beskriver blant annet sin metode ved hjelp av fem prinsipper. For det første: Entreprenører finnes over alt. Med det mener han å si at metoden kan brukes ved alle former for innovasjon og også i også i etablerte organisasjoner og. For det andre: Entreprenørskap er virksomhetsledelse. Etablering skjer gjennom institusjoner, ikke bare produkter. Dette krever ledelse. For det tredje: Validert læring (validated learning) er nødvendig. Man må alt fra tidlig innovasjonsfase hente ut erfaringer for hva som skal til for å bygge en bærekraftig forretningsvirksomhet. For det fjerde: Bygge-måle-lære. Ideer må gjøres til produkter, kunderespons må måles og konklusjoner trekkes med hensyn til hva som er fornuftig å gjøre videre. For det femte: Før innovasjonsregnskap (Innovation accounting). Fremdrift fremgang må måles, milepeler etableres og arbeid prioriteres ut fra hva som tjener innovasjonen.

Fra software til additiv produksjon og hardware. Ries arbeidet opprinnelig med software. Tidlig lansering av softwareprodukter er mulig. Det er kanskje vanskeligere å se for seg lansering av fysiske produkter på samme måte. Så langt. Men også på dette området vil Lean Startup snart kunne praktiseres relativt enkelt. Additive produksjonsmetoder er under rask utvikling. Ved hjelp av software og 3D-printere er Lean Startup mulig også for tradisjonelle industrivarer.

Les også