Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Dagslys illustrasjon

Tema: Bygg

Slik sikrer du godt dagslys i passivhus

Tekst av Fra lavenergiprogrammet Oppdatert: 9. des. 2021

Hvordan skal du sikre godt dagslys i passivhus når vi vet at vindusflatene byr på utfordringer i energieffektive bygg?

I passivhus er det viktig å utnytte dagslys for å skape forhold brukerne trives i, og for å spare energi til belysning. Skal vi få til det, må vi velge riktig vindusareal, orientering og plassering i prosjekteringsfasen.

Dagslys er viktig for trivsel og helse. Godt lys gir øket produktivitet og regulerer vår biologiske klokke. Normalt opplever vi dagslys som den beste formen for belysning, og vi bør derfor sikre nok dagslys innendørs.

For passivhus kan flere av de vanlige tiltakene som senker energibehovet samtidig redusere dagslys inne. Tykke vegger og vinduer med lav lystransmisjon er eksempler på dette.

I prosjekteringen av et energieffektivt bygg må vi velge vindusareal, orientering og plassering slik at alle rom får tilfredsstillende dagslys – uten at vi samtidig forårsaker for høye innetemperaturer eller for stort varmetap.

Slik unngår du for høye innetemperaturer i passivhus

Slik dokumenterer du dagslys

Kravene til dagslys i passivhus er de samme som i byggteknisk forskrift (TEK 17). Vi kan dokumentere at vi oppfyller forskriftskravene ved hjelp av to ulike metoder. De tar hensyn til ulike faktorer, og gir ikke alltid samme resultat.

Kravene til dagslys er oppfylt hvis vi kan dokumentere at:

  1. Gjennomsnittlig dagslysfaktor i rommet er minimum 2 %
  2. For boliger: Rommets dagslysflate er minst 0,07 ganger rommets gulvflate delt på glassets lystransmisjon.

1. Dagslysfaktoren

illustrasjon som viser hvordan dagslys treffer vindusflate
Dagslysfaktoren er definert som forholdet mellom horisontal belysningsstyrke innendørs og horisontal belysningsstyrke utendørs. Belysningsstyrken innendørs beregnes i høyde 0,8 m over gulvet.

Dagslysfaktoren er definert som forholdet mellom horisontal belysningsstyrke innendørs og horisontal belysningsstyrke utendørs. Dagslysfaktor kan ikke måles, men skal beregnes med validert dataprogram. Belysningsstyrken innendørs beregnes i høyde 0,8 m over gulvet.

Den horisontale belysningsstyrken utendørs skal beregnes med en standardisert himmel og som om det ikke var noe som stakk opp og skjermet for himmellyset (fjell, bygninger, vegetasjon...), mens belysningsstyrken innendørs skal beregnes ut fra reelle forhold. Med skyfri himmel kan kan mengden dagslys bli både høyere og lavere, avhengig av hvor mye været avviker fra dagslysfaktorens forutsetninger.

Lyset som faller på beregningsplanet innendørs består av flere komponenter:

  • Diffus stråling fra himmelen er lyset som kommer direkte fra uskjermet himmel
  • Utereflektert komponent er reflektert lys fra omgivelsene
  • Innereflektert komponent er reflektert lys fra tak, vegger, gulv

2. Forenklet beregning for boliger

Dagslysflate er samlet uskjermet glassareal som formidler dagslys til rommet. Til gulvflaten regnes også utkragende bygningsdeler i rommets bredde på overliggende plan utenfor vindusfasaden.

Henvisninger

Les også