Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Utvendig solskjerming

Tema: Bygg

Slik unngår du for høye innetemperaturer i passivhus

Tekst av Fra lavenergiprogrammet Oppdatert: 28. des. 2020

Hvordan skal man unngå for høye innetemperaturer i energieffektive bygg slik som passivhus? Anbefalte innetemperaturer varierer med type aktivitet.

Effektiv solavskjerming og muligheter for å lufte er forutsetninger for å sikre godt termisk inneklima i passivhus. Tar vi hensyn til innetemperatur i designprosessen, har vi gode muligheter til å få et godt inneklima.

Et passivhus er godt isolert mot uteklimaet. Selv små endringer i varmelaster kan gi for høye innetemperaturer.  Varmelaster er felles betegnelse på alt som avgir varme inne i bygget, slik som mennesker, belysning, maskiner og utstyr. Fordi det skal lite til før innetemperaturen blir høy, er det nødvendig å prosjektere nøyaktig i designfasen.

De tre viktigste stegene for å unngå høye innetemperaturer i passivhus er:

1. Forhindre varmetilførsel til rom

2. Planlegge for å fjerne varmeoverskudd

3. Sørge for tilstrekkelig varmelagring

Forhindre varmetilførsel til rom

Dette steget handler om å:

  • unngå store ansamlinger av glassareal
  • bruke utvendig solskjerming
  • legge til rette for å utnytte dagslys
  • bruke energieffektivt utstyr

Fordeler vi glassarealene jevnt, kan det senke risikoen for overtemperaturer og gi bedre dagslysforhold.

Utvendig solskjerming av vinduer mot sør, øst og vest er en av de mest effektive måtene å redusere soltilskuddet på. Dynamisk solskjerming er mer gunstig enn statisk. Det kan skjerme når soltilskuddet er høyt, men også utnytte soltilskudd når sola står lavt om vinteren. Faste persienner kan gi for lite dagslys når det er lite direkte sollys ute.  Vi kan redusere varmetilskuddet fra solen ved å begrense uskjermet vindusareal mot sør-øst og vest.

I tillegg kan vi velge lavenergivinduer med lave g-verdier. Denne typen vinduer begrenser varmetilskuddet til rommene i de solutsatte fasadene.

Balkonger og andre utstikkende bygningsdeler kan brukes som solavskjerming over store vinduspartier, og vil stoppe direkte sollys midt på dagen når solen er sterkest.

Trær med løv på våren og sommeren kan også brukes for å regulere mengden sol og varme som trenger inn i rommene.

Vi bør vurdere tiltak som skal hindre høye innetemperaturer opp mot dagslys-utfordringer, slik at vi ikke skaper nye problemer gjennom å begrense daglys for mye i enkelte rom.

Fjerne varmeoverskudd og lagre varme

De to neste stegene for å unngå overtemperaturer henger sammen.

  • Varmeoverskudd kan fjernes ved å legge til rette for vinduslufting, bruke passiv kjøling med nattventilasjon og bruke mekanisk ventilasjon aktivt
  • Vi kan sørge for tilstrekkelig varmelagring ved å bruke eksponert termisk masse.

Med eksponert termisk masse får vi jevnere temperatur i løpet av et døgn. Den termiske massen vil ta opp varme i løpet av dagen og avgi varme om natten.

Denne lagrede varmen kan vi fjerne med ventilasjon om natten, fordi vi vanligvis har ganske store temperaturforskjeller ute og inne om sommeren. Da må vi planlegge stor nok ventilasjonskapasitet til å fjerne varmen; normalt to til åtte luftskifter per time.

Vi må også sikre at termisk masse ikke dekkes til med tepper eller akustiske plater. Det å kombinere solavskjerming, nattventilasjon, lufting gjennom vinduer og termisk masse i bygningen har stor effekt på innetemperaturen i et passivhus.

Anbefalte verdier for innetemperatur

Når vi vurderer innetemperatur i passivhus, bruker vi samme prosess som for bygg etter dagens forskrifter (TEK17). Kravene er de samme.

Anbefalte verdier for operativ temperatur (samlet virkning av lufttemperatur og termisk stråling)

Veiledning til TEK 17, § 13-4 Termisk Inneklima, tabell 1

Aktivitetsgruppe Lett arbeid Middels arbeid Tungt arbeid
Temperatur Cº 19 – 26 16 – 26 10 – 26

Veileder til byggereglene finner du på Direktoratet for byggkvalitets nettsider

Teknisk forskrift §13-4 stiller krav til inneklima i rom for varig opphold. TEK krever at alle rom for varig opphold skal ha vinduslufting. I boliger vil det si stue, soverom, kjøkken og arbeidsrom. I byggverk for publikum og arbeidsbygning vil i tillegg alle arbeidsrom og publikumsrom være rom for varig opphold.

Veilederen til TEK 17 anbefaler verdier for operativ temperatur i rom for varig opphold (se tabellen ovenfor). Operativ temperatur brukes som mål for hvordan vi opplever temperatur. Den tar hensyn til lufttemperatur og termisk stråling fra overflater i et rom.

Veilederen gir en anbefaling om at operativ innetemperatur ikke skal overstige 26º C på sommeren mer enn 50 timer i året. Det samme gjelder for passivhus.

For å oppleve termisk komfort må temperaturen i et rom være relativ jevn. Derfor sier veilederen også at forskjellen i lufttemperatur mellom føtter og hode ikke skal overstige 3-4 °C. Daglig eller periodisk temperaturvariasjon utover ca 4 °C er heller ikke akseptabelt.

Les også