Søkeside

Logg inn

Viser 1–25 av 26 treff
 1. Dette trenger du for å gjøre en energiberegning

  ...orientering til driftstider og møblering. Simien,TEK 17,TEK17, Byggbloggen For å gjøre energiberegninger, trenger ... kontrollberegninger mot kravene gitt i teknisk forskrift (TEK17) og NS 3700. Det kan også brukes til å beregne energimerke...

  Artikkel Byggbloggen 28. des. 2018
 2. Slik hindrer du luftlekkasjer

  ...luftlekkasjer For å klare de nye energikravene i TEK17 til luftlekkasjer er det viktig å tette godt rundt ... Byggbloggen For å klare de nye energikravene i TEK17 til luftlekkasjer er det viktig å tette godt rundt...

  Artikkel Byggbloggen 14. sep. 2017
 3. Naturlig ventilasjon

  ...variere med værforholdene. naturlig ventilasjon,TEK17,ventilasjonssystemer, Byggbloggen Termisk oppdrift ... minstekravene til ventilasjon og energieffektivitet i TEK17 med kun naturlig ventilasjon.

  Artikkel Byggbloggen 28. des. 2018
 4. Du bør forbedre ventilasjonen når du etterisolerer og tetter

  ...ut av bruk, skal du følge ventilasjonskravene i TEK17. Men du har mulighet til å søke kommunen om fritak ... ventilasjonsforholdene forblir uendret, at du slipper å oppfylle TEK17. Her er de vanligste alternativene For å bedre ventilasjonen...

  Artikkel Byggbloggen 28. des. 2018
 5. Å bo i solen er ingen menneskerett

  Tove Rodahl Å bo i solen er ingen menneskerett Ny regulering åpner for økt fortetting ... seg selv at det bygges tett.I tillegg har man med TEK17 lempet på kravene til dagslys og utsyn. Ender vi...

  Artikkel Byggbloggen 24. mai 2018 Streaming
 6. Prosjektering av våtrom

  ...våtrom,frokostmøte,høring,kurs,TEK 10,TEK 17,TEK10,TEK17,Tekna Bygg og anlegg, Byggbloggen H I følge TEK ... bedre når TEK10 blir TEK17 og trer i kraft fra 1.7.2017? Les om høringsmøte om TEK17 og og finn svar på...

  Artikkel Byggbloggen 27. apr. 2017
 7. Har du definert både Vmin og Vmaks for hvert rom?

  Vmin og Vmaks for hvert rom? luftmengde,TEK 17,TEK17,ventilasjon,ventilasjonsanlegg,Vmax,Vmin, Byggbloggen ... luftmengder. Romskjema for luftmengder Teknisk forskrift (TEK17) har krav til minste tillatte gjennomsnittlige luftmengde...

  Artikkel Byggbloggen 28. des. 2018
 8. Løsninger for vinduer

  ...eller lavere. lufttetting,passivhusstandard,TEK 17,TEK17,vindtetting,vinduer, Byggbloggen Vinduer i energieffektive ... tiltaksmetoden for boliger er kravet til U-verdi henhold til TEK17 ≤ 0,80 [W/m²K]. Utgangspunktet for beregnet rammekrav...

  Artikkel Byggbloggen 28. des. 2018
 9. Ventilasjon skal sikre godt inneklima i passivhus

  ...passivhus godt inneklima,inneklima,passivhus,TEK 17,TEK17,ventilasjon, Byggbloggen Skal vi få fornøyde brukere ... passivhus er de samme som i teknisk forskrift (TEK17). Krav i brukstiden: • For personer skal vi dimensjonere...

  Artikkel Byggbloggen 28. des. 2018
 10. Typiske kuldebroverdier

  Fra lavenergiprogrammet Typiske kuldebroverdier Hvilke kuldebroverdier skal du bruke? ... kuldebro,kuldebroverdier,passivhusstandard,TEK 17,TEK17, Byggbloggen Når må du beregne normalisert kuldebroverdi...

  Artikkel Byggbloggen 28. des. 2018
 11. Mekanisk avtrekksventilasjon

  Fra lavenergiprogrammet Mekanisk avtrekksventilasjon Les om fordeler og ulemper ved mekansik ... tiltaksmetoden for å dokumentere at energikravene i TEK17 er oppfylt. Riktig tilluftsventil er viktig for...

  Artikkel Byggbloggen 28. des. 2018
 12. Strengere tiltaksmetode for boliger

  Er det fornuftig å velge tiltaksmetoden for boliger? Kravene har blitt mye strengere, ... Volum 383 m3/enhet, formfaktor 0,41. TEK17, tiltaksmetode TEK17, energiramme U-verdi gulv 0,10 0,10 U-verdi...

  Artikkel Byggbloggen 28. des. 2018
 13. Slik unngår du for høye innetemperaturer i passivhus

  ...type aktivitet. inneklima,innetemperatur,TEK 17,TEK17, Byggbloggen Effektiv solavskjerming og muligheter ... prosess som for bygg etter dagens forskrifter (TEK17). Kravene er de samme. Anbefalte verdier for operativ...

  Artikkel Byggbloggen 28. des. 2018
 14. Hvordan kan du oppfylle strenge krav til lekkasjetall?

  ...lekkasjetall? lekkasjetall,passivhusstandard,TEK 17,TEK17, Byggbloggen Start med enkel bygningsform og enkle ... lufttetthet i teknisk forskrift er strenge. (Se TEK17 §14.2). For prosjekteringen krever dette at du tenker...

  Artikkel Byggbloggen 5. feb. 2019
 15. Løsninger for yttervegger over terreng

  ...enda viktigere enn før. passivhusstandard,TEK 17,TEK17,yttervegg, Byggbloggen Yttervegger i energieffektive ... utførelse er enda viktigere enn før. Rammekravene i TEK17 tar utgangspunkt i U-verdi for vegger på 0,18. Det...

  Artikkel Byggbloggen 5. feb. 2019
 16. Roboter på byggeplass

  Tove Rodahl Roboter på byggeplass Roboter og digitalisering er på full fart inn ... byggeplass,digitalisering,roboter,robotisering,TEK17,Tekna Bygg og anlegg,video, Byggbloggen Digitalisering...

  Artikkel Byggbloggen 15. mars 2018 Streaming
 17. Yttervegger under terreng

  Fra lavenergiprogrammet Yttervegger under terreng Her får du nye tommelfingerregler ... yttervegger under terreng. passivhusstandard,TEK 17,TEK17,yttervegger, Byggbloggen Minst halvparten av isolasjonen...

  Artikkel Byggbloggen 28. des. 2018
 18. Slik velger du termisk energiforsyning

  ...effektfaktor,fjernvarme,lavtempererte anlegg,TEK 17,TEK17,virkningsgrad, Byggbloggen Hvordan identifiserer ... effektive løsninger. Ifølge teknisk forskrift (TEK17) skal bygninger med over 1000 m² oppvarmet BRA tilrettelegges...

  Artikkel Byggbloggen 12. feb. 2019
 19. Løsninger for gulv på grunn

  Fra lavenergiprogrammet Løsninger for gulv på grunn Hvordan skal du prosjektere ... byggeteknikk,gulv,gulv på grunn,passivhusstandard,TEK 17,TEK17, Byggbloggen Hvordan skal du prosjektere gulv for...

  Artikkel Byggbloggen 28. des. 2018
 20. Slik sikrer du godt dagslys i passivhus

  Fra lavenergiprogrammet Slik sikrer du godt dagslys i passivhus Hvordan skal du sikre ... energieffektive bygg? Les mer dagslys,inneklima,lys,TEK 17,TEK17, Byggbloggen I passivhus er det viktig å utnytte...

  Artikkel Byggbloggen 8. feb. 2019
 21. Lavtempererte varmeanlegg

  ...varmeanlegg,oljekjel,oljekjeler,spillvarme,TEK 17,TEK17,temperaturløft,varmeanlegg, Byggbloggen Byggteknisk ... også: DIBK: Byggteknisk forskrift med veileder (TEK17) Solvarme eller varmepumpe Varme fra sola kan utnyttes...

  Artikkel Byggbloggen 28. des. 2018
 22. To endringer kunne gjort jobben til brannvesenet betydelig lettere under Sola-brannen

  BURDE TÅLT MER: Gamlemshaug mener parkeringshuset burde tålt mer brann. Foto: NTB ... ved brann er nokså like byggtekniske forskriftene TEK17, TEK10 og veldig likt TEK97. TEK 97-17 angir ikke...

  Artikkel Tekna Magasinet 13. jan. 2020
 23. Slik kan du forenkle varmeanlegget i nye bygg

  ...for bruk av lavtemperatur varmeløsninger. TEK 17,TEK17,teknisk forskrift,termisk energi,varmeanlegg, Byggbloggen ... stort tappevannsbehov. I følge energikravene i TEK17 står du da fritt i valg av løsning for romoppvarming...

  Artikkel Byggbloggen 8. feb. 2019
 24. Typiske ventilasjonsløsninger i næringsbygg

  Balansert ventilasjon med omrøring er den mest utbredte løsningen for ... hybridventilasjon. Strenge krav til varmegjenvinning både i TEK17 og passivhusstandarden gjør at balansert ventilasjon...

  Artikkel Byggbloggen 12. jan. 2016
 25. Hvordan får du godt nok isolerte og tette tak?

  Fra lavenergiprogrammet Hvordan får du godt nok isolerte og tette tak? Hvordan ... kompakte tak. isolasjon tak,passivhusstandard,TEK 17,TEK17, Byggbloggen Type takløsning avgjør hvor mye isolasjon...

  Artikkel Byggbloggen 28. des. 2018