Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
storby illustrasjon

Tema: Bygg

Lavenergiprogrammet

Publisert: 4. mars 2022

Tekna overtok i 2018 deler av "lavenergiprogrammet" fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Lavenergiprogrammet hadde da vært et 10 årig samarbeid mellom statlige etater og byggenæringen med oppgaven å øke kompetansen om energieffektivisering og omlegging til fornybare energikilder.Artiklene innen "Prosjektering av energieffektive bygg" ble flyttet til tekna.no. Du finner disse på byggbloggen vår under fanen "lavenergiprogrammet"

Over 10 000 av våre medlemmer jobber innenfor bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. Vi håper lavenergiprogrammet kan, sammen med våre medlemmer, være med på å bidra til å realisere nullutslippssamfunnet.

Hvorfor energieffektive bygg?

I følge Tek 17, § 14.1 skal bygninger prosjekteres og utføres slik at det tilrettelegges for forsvarlig energibruk. Dette skal bidra til at bygninger som oppføres eller oppgraderes, har et lavt energibehov og miljøvennlig energiforsyning.

Energikrav til passivhus
Valg av energikilder og varmeløsninger i passivhus
Slik bruker du energiberegninger i konseptutviklingen
Velg energitiltak i fornuftig rekkefølge

Hvorfor er det viktig å ivareta godt inneklima?

Vi tilbringer ca. 90 % av våre liv innendørs, derfor er godt inneklima viktig både i skoler, hjem og på våre arbeidsplasser. Verdens helseorganisasjon har definert inneklima gjennom inneklimafaktorene:

  • Temperatur

Slik unngår du for høye innetemperaturer i passivhus

  • Lufta vi puster i:

Ventilasjon skal sikre godt inneklima i passivhus
Slik går du frem for å ettermontere balansert ventilasjon
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning
Behovsstyrt ventilasjon
God arkitektur og gode ventilasjonsløsninger henger sammen

  • Dagslys – belysning/stråling:

Slik sikrer du godt dagslys i passivhus
Dagslys og utsyn (video)

  • Lyd/støy

  • Utforming/innredning

Tekniske og bærekraftige løsninger

For å ivareta overordnede krav i TEK 17 er det viktig å prosjektere gulv, vegger og tak på en energieffektiv måte. Dette gjelder også krav til lekkasjetall og valg av materialer.

  • Byggeteknikk

Løsninger for yttervegger over terreng
Hvordan kan du oppfylle strenge krav til lekkasjetall
Løsninger for gulv på grunn
Slik unngår du fukt i vegger og tak

Vi har kontakt med de beste fagmiljøene i Norge og har ambisjon om å holde innholdet oppdatert i forhold til nytt regelverk etc.


Les mer om hvor faginnholdet som var samlet i lavenergiprogrammet til DiBK er å finne i dag.

Les også