Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Vfv-5-CO2sensor-klasserom

Tema: Bygg

Seks nøkkelspørsmål om effektiv ventilasjon i næringsbygg

Tekst av Fra lavenergiprogrammet Oppdatert: 12. des. 2020

To krav er sentrale når du skal prosjektere ventilasjon i moderne næringsbygg: Krav til SFP-faktor og krav til energiramme, som i praksis betyr behovsstyrt ventilasjon.

Kravet til SFP-faktor krever kontroll på trykkfall i anlegget. Utforming av selve kanalsystemet, lufthastigheter og komponenter er viktig for å realisere lave trykkfall.

Behovsstyrt ventilasjon kan variere luftmengder ut fra antatt behov eller målt behov på romnivå. Begge deler kalles behovsstyrt ventilasjon, henholdsvis VAV og DCV (Variable Air Volume, Demand Controlled Ventilation).

Men bruker du bevegelsesdetektor for å variere luftmengder til et møterom med plass til 20 personer, kan du neppe kalle det god behovsstyring. Derfor er det viktig å tenke gjennom behovene i hvert enkelt prosjekt.

Her er seks spørsmål du må svare på for å prosjektere effektiv ventilasjon i næringsbygg:

1. Har du kontroll på SFP-faktoren?

For å klare kravet til maksimal SFP-faktor, må du ha kontroll på trykkfall i anlegget. Det handler særlig om å være påpasselig med detaljer. Les mer om å ha kontroll på SFP-faktoren(e).

2. Har du valgt behovsstyring som passer prosjektet ditt?

Ventilasjonsluftmengder til et rom kan varieres ut fra antatt behov eller ut fra målt behov. Hvilken styring du velger, påvirker både energisparing og kontroll på inneklima. Les mer om riktig behovsstyring.

3. Hvordan skal anlegget reguleres?

Anlegg med unødvendig struping og upresis styring kan sløse mye energi. Tradisjonelle trykkstyrte anlegg er spesielt utsatt. Les mer om regulering av ventilasjonsanlegg.

4. Har du definert både Vmin og Vmaks for hvert rom?

Som prosjekterende må du definere både minste og største luftmengde for hvert rom som skal forsynes av et behovsstyrt ventilasjonsanlegg. Ellers risikerer du upresis regulering, unødvendig støy og spjeld som stenger. Les mer om å definere både minste og største luftmengde.

5. Har du valg riktige komponenter og plassert dem optimalt?

Type behovsstyring og type anlegg avgjør hvilke spjeld, vifter og sensorer du skal velge. Komponentene må plasseres optimalt for å fungere som tiltenkt. Les mer om valg av riktige komponenter og optimal plassering.

6. Har du levert en god funksjonsbeskrivelse og et godt systemskjema?

Behovsstyrte ventilasjonsanlegg bør overleveres med funksjonsbeskrivelse og systemskjema som viser prinsippene for automatikk. Les mer om hva funksjonsbeskrivelsen skal inneholde.

Les også