Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Vfv-4-VminVmaks

Tema: Bygg

Har du definert både Vmin og Vmaks for hvert rom?

Tekst av Fra lavenergiprogrammet Oppdatert: 15. jan. 2022

Som prosjekterende må du definere både minste og største luftmengde for hvert rom som skal forsynes av et behovsstyrt ventilasjonsanlegg. Ellers risikerer du upresis regulering, unødvendig støy og spjeld som stenger

En grunnleggende forutsetning for å kunne behovsstyre ventilasjonsanlegg, er at du sikrer minimumsluftmengder (Vmin)når rom eller soner ikke er i bruk. Derfor er du nødt til å definere også Vmin for anlegget, for å sikre at du velger komponenter som kan levere dette. Det kan virke opplagt, men i praksis synder faktisk mange på dette punktet.

Ubalanse kan oppstå

Vmin må være klart definert for å sikre at spjeldet klarer å regulere langt nok ned. Målinger av små luftmengder i store reguleringsspjeld blir lett usikre, og resultatet kan bli ubalanse mellom tilluft og avtrekk.

Vmin er også viktig når du skal velge aggregat; det må også fungere godt ved lave luftmengder.

Romskjema for luftmengder

Teknisk forskrift (TEK17) har krav til minste tillatte gjennomsnittlige luftmengde når en bygning ikke er i bruk. Minstekrav til luftmengder i passivhus er de samme. Kravene er basert på en rekke forutsetninger om emisjons- og temperaturkontroll som må være tilfredsstilt.

Nødvendig friskluftlengde når en bygning er i bruk, vurderer vi ut fra personbelastning, materialbelastning og forurensning fra aktiviteter og prosesser. Les mer om ventilasjon og inneklima.

Disse to luftmengdene skal legges inn på VAV/DCV-spjeldene, og du er nødt til å definere begge tydelig for å kunne velge optimale komponenter – og sikre god drift. Det er dyrt å ha unødvendig høye minimumsluftmengder i rom som står mye tomme, så spjeld som ikke kan reguleres tilstrekkelig langt ned blir dyre i drift.

Les også