Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Shutterstock_535535275(1)

Tema: Bygg

Har du levert en god funksjonsbeskrivelse og et godt systemskjema?

Tekst av Fra lavenergiprogrammet Oppdatert: 2. des. 2020

Behovsstyrte ventilasjonsanlegg bør overleveres med funksjonsbeskrivelse og systemskjema som viser prinsippene for automatikk.

En funksjonsbeskrivelse skal forklare på en tydelig måte hvordan et anlegg styrer ventilasjonen på romnivå og på aggregatnivå for å levere luftmengder tilpasset behov – i hele driftsområdet. Funksjonsbeskrivelsen skal klargjøre hvordan ventilasjonen fungerer sammen med andre klimatiseringsløsninger som varme- og kjølesystemer, vinduslufting og solskjerming.

Funksjonsbeskrivelsen er et viktig grunnlag for detaljprosjektering, automatikkløsning, anbudsprosess, utførelse, overlevering, funksjonskontroll – og god drift.


Viktige punkter til funksjonsbeskrivelsen

Funksjonsbeskrivelsen bør blant annet dekke punkter som:

 • Type regulering – av rom, sone, aggregat
 • Samkjøring mellom systemer
 • Sensor
  • type
  • verdier,
  • plassering,
  • sammenkobling
 • Settpunkter ved idriftsettelse, endring i driftsfasen
 • Utekompensering av temperatur og CO2
 • Feilsøking i driftsfasen
 • Plan for videreutvikling ved ombygging eller funksjonsendring
 • Prosjektert Vmin og Vmaks for hvert rom

SINTEF Community har en utfyllende liste i sin veileder (PDF)


Systemskjema

Et systemskjema viser hvordan behovsstyringen av ventilasjon fungerer sammen med varmestyring, lysstyring og andre systemer som solskjerming. Denne sammenhengen kan vises ved hjelp av et systembilde, et automatikk-skjema eller et topologiskjema.

Et systemskjema er den enkleste måten å vise hvordan et ventilasjonsanlegg er prosjektert, og et veldig godt grunnlag for byggherren når leveransen skal kvalitetssikres.

Les også