Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Energitiltak-passivhus

Tema: Bygg

Når skal du gjøre energiberegninger?

Tekst av Fra lavenergiprogrammet Oppdatert: 14. des. 2020

Energiberegninger er relevante i alle prosjektfaser fram til byggefase. Vi gjør det både for å kontrollere energistandarden i slutten av hver fase, og underveis for å optimalisere løsninger

Nøyaktige og detaljerte energiberegninger må til for å sikre at et bygg oppfyller kravene i passivhusstandarden. Blant annet gjelder det:

  • Høyeste tillatte oppvarmingsbehov og varmetapstall
  • Andel fornybar energiforsyning

NS 3700 og NS 3701 stiller også minstekrav til både komponenter og tekniske løsninger. Energiberegninger skal ta utgangspunkt i lokalt klima.

Energiberegning i skisseprosjekt

Hensikt: å prøve ut forskjellige løsninger og designkonsepter for bygget. Vi bruker det også for å kvalitetssikre at prosjektet er på riktig spor på et overordnet nivå i tidlig fase. Da reduserer vi behovet for å omprosjektere i senere faser.

Energiberegning i forprosjekt

Hensikt: å konkretisere energi- og designstrategier vi har valgt i skisseprosjektfasen. Ved å bruke energiberegningsprogrammer aktivt, kan vi prøve ut alternative løsninger, spesielt bygningskomponenter og energi- og ventilasjonsløsninger.

Energiberegning i detaljprosjektering

Hensikt:  å konkretisere energi- og designstrategi vi har valgt i skisseprosjektfasen, og for å kvalitetssikre valgte tekniske løsninger.

Energiberegninger i byggefase

Hensikt: Hvis det skjer endringer i utforming eller valg av teknisk utstyr oppdaterer vi energiberegninger for å kvalitetssikre foreslåtte endringer.

Underveis i et prosjekt gjør vi litt ”røffere” energiberegninger flere ganger for å optimalisere løsninger og designkonsepter.

Energiberegninger kan gjøres i seks trinn:

  1.  Innhent informasjon om prosjektet: Dette trenger du for å gjøre en energiberegning
  2. Modellér bygget med teknisk utstyr
  3. Beregn kuldebroer: Slik beregner du kuldebroverdier
  4. Analyser resultater fra første simulering: Slik bruker du energiberegninger i konseptutviklingen
  5. Modifisér prosjektet hvis det trengs
  6. Oppdater modellen

Les også