Energitiltak-passivhus

Byggbloggen

Når skal du gjøre energiberegninger?

Tekst av Fra lavenergiprogrammet 14. des. 2020

Energiberegninger er relevante i alle prosjektfaser fram til byggefase. Vi gjør det både for å kontrollere energistandarden i slutten av hver fase, og underveis for å optimalisere løsninger

Nøyaktige og detaljerte energiberegninger må til for å sikre at et bygg oppfyller kravene i passivhusstandarden. Blant annet gjelder det:

  • Høyeste tillatte oppvarmingsbehov og varmetapstall
  • Andel fornybar energiforsyning

NS 3700 og NS 3701 stiller også minstekrav til både komponenter og tekniske løsninger. Energiberegninger skal ta utgangspunkt i lokalt klima.

Energiberegning i skisseprosjekt

Hensikt: å prøve ut forskjellige løsninger og designkonsepter for bygget. Vi bruker det også for å kvalitetssikre at prosjektet er på riktig spor på et overordnet nivå i tidlig fase. Da reduserer vi behovet for å omprosjektere i senere faser.

Energiberegning i forprosjekt

Hensikt: å konkretisere energi- og designstrategier vi har valgt i skisseprosjektfasen. Ved å bruke energiberegningsprogrammer aktivt, kan vi prøve ut alternative løsninger, spesielt bygningskomponenter og energi- og ventilasjonsløsninger.

Energiberegning i detaljprosjektering

Hensikt:  å konkretisere energi- og designstrategi vi har valgt i skisseprosjektfasen, og for å kvalitetssikre valgte tekniske løsninger.

Energiberegninger i byggefase

Hensikt: Hvis det skjer endringer i utforming eller valg av teknisk utstyr oppdaterer vi energiberegninger for å kvalitetssikre foreslåtte endringer.

Underveis i et prosjekt gjør vi litt ”røffere” energiberegninger flere ganger for å optimalisere løsninger og designkonsepter.

Energiberegninger kan gjøres i seks trinn:

  1.  Innhent informasjon om prosjektet: Dette trenger du for å gjøre en energiberegning
  2. Modellér bygget med teknisk utstyr
  3. Beregn kuldebroer: Slik beregner du kuldebroverdier
  4. Analyser resultater fra første simulering: Slik bruker du energiberegninger i konseptutviklingen
  5. Modifisér prosjektet hvis det trengs
  6. Oppdater modellen

Les også

Relaterte kurs og arrangementer