Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
TEK-sjekk-eksempel

Tema: Bygg

Dette trenger du for å gjøre en energiberegning

Tekst av Fra lavenergiprogrammet Oppdatert: 5. jan. 2021

For å gjøre energiberegninger, trenger du en rekke data om bygget – fra bygningskategori og orientering til driftstider og møblering.

For å gjøre energiberegninger, trenger du en rekke data om bygget – fra bygningskategori og orientering til driftstider og møblering.

Før du begynner å gjøre selve energiberegningen, må du hente inn data om:

Overordnede forhold:

 • lokalisering (slik at programmet kan hente inn klimadata automatisk)
 • bygningskategori (skole, kontor, bolig)

Utforming:

 • Geometri
 • Areal og volum (oppvarmet)
 • Orientering
 • Skygge fra nabobygninger

Komponenter:

 • Vegg-konstruksjon
 • Tak-konstruksjon
 • Gulv/kjeller-konstruksjon
 • U-verdier for vinduer og dører
 • Skillevegger
 • Infiltrasjon og luftlekkasje
 • Kuldebroer

Teknisk utstyr:

 • Ventilasjonssystem
 • Energikilder
 • Virkningsgrad for varmegjenvinner
 • Belysning

Bruk av bygget:

 • Driftstider
 • Møblering
 • Vindusåpning
 • Internlaster fra utstyr og personer

Modellering og bruk av programvare

For å modellere bygget og teknisk utstyr, mater du disse dataene i inn et beregningsprogram. Når du prosjekterer passivhus i Norge, bør du bruke et validert beregningsverktøy som beregner etter standarden NS 3031. TEK-sjekk Energi og Simien fyller disse kravene.

TEK-sjekk Energi

TEK‐sjekk Energi kan brukes til kontrollberegninger mot kravene gitt i teknisk forskrift (TEK17) og NS 3700. Det kan også brukes til å beregne energimerke for bygninger. Alle bygningskategoriene i TEK17 og i energimerkeordningen kan beregnes. Programmet kontrollerer også om kravet til energiforsyning er tilfredsstilt, og det kontrollerer termisk inneklima. TEK-sjekk Energi er validert i henhold til NS‐EN 15265, og distribueres fritt til de som abonnerer på Byggforskserien komplett.

Simien

Simien er et norskutviklet energiberegningsprogram som også er validert etter EN 15265 og harmonisert til NS 3031. Programmet gjør dynamiske simuleringer av energibehov, validerer inneklima, og dimensjonerer oppvarmingsanlegg, ventilasjonsanlegg og romkjøling. Simien kan også brukes til å evaluere bygningen mot energikravene i TEK17 og NS 3700.

Les også