Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Rekkehus-Milj–byen-Gran–sen-1200×800

Tema: Bygg

Krav til passivhus

Tekst av Fra lavenergiprogrammet Oppdatert: 25. juni 2024

Energieffektive bygg og klimavennlige løsninger er sentrale tema i byggenæringen, og i den sammenheng blir ofte begrepet «passivhus» benyttet. Et energieffektivt hus er godt isolert og har få luftlekkasjer. Her får du oversikt over kravene som stilles til et passivhus.


Passivhus forklart på 90 sekunder

Grunnen til at det kalles passivhus, er at man bruker passive tiltak for å redusere energibehovet:

  • Yttervegger, tak og gulv mot grunn er ekstra godt isolert
  • Ekstra godt isolerte vinduer
  • God tetthet og dermed svært få luftlekkasjer

For å få et godt inneklima i et passivhus må man ha et ventilasjonssystem med mulighet for varmegjenvinning. Norge har som det eneste landet i Europa egne standarder for passivhus. NS 3700 definerer kravene til boliger, mens NS 3701 definerer kravene til yrkesbygg. Her tar vi utgangspunkt i «kriterier for passivhus og lavenergibygninger – Boligbygninger, NS 3700».

1. Krav til varmetapstall

Kravet til varmetapstall i NS 3700 angir hvor stort varmetap bygget kan ha gjennom vegger, tak, golv, vinduer og dører, samt gjennom luftlekkasjer og ventilasjon:

  • Passivhus under 100 m2: 0,53 W/(m2K)
  • Passivhus mellom 100 og 250 m2: 0,48 W/(m2K)
  • Passivhus større enn 250 m2: 0,43 W/ (m2K)

2. Krav til oppvarmingsbehov

Oppvarmingsbehovet avhenger av klimaet og størrelsen på boligen, noe standarden tar hensyn til. I et passivhus som er større en 250 m2 skal ikke de som bor der behøve å bruke mer enn 15 kWh per m2 per år til oppvarming. For mindre boliger og for steder med en årsmiddeltemperatur som er lavere enn 6,3 °C (tilsvarer ca. Oslo-klima), er kravet justert.

3. Krav til energiforsyning

Oppvarmingen av et passivhus skal i størst mulig grad basere seg på andre energikilder enn olje, gass og elektrisitet. Standarden sier «levert energi fra el og fossile brensler må være mindre enn netto energibehov fratrukket 50% av netto energibehov til varmtvann».I praksis betyr dette at hvis du dekker litt mer enn 50% av energibehovet til varmtvann ved hjelp av en fornybar energikilde, kan du dekke resten av energibehovet med bruk av elektrisitet.

Solfanger som dekker litt mer enn halvparten av varmtvannsbehovet vil oppfylle kravet. En løsning med varmepumpe og vannbåren varme er en annen måte å oppfylle kravet på.

4. Krav til bygningsdeler og komponenter

For å sikre energieffektive løsninger i alle deler av et passivhus, stiller NS 3700 minstekrav til både byggetekniske løsninger og ventilasjonssystem:

Energitiltak Minstekrav
U-verdi vinduer og dører 0,80 W/m2K
Kuldebroverdi 0,03 W/m2K
Varmegjenvinning ventilasjon 80%
SFP-faktor ventilasjonsanlegget 1,5 kW(m3/S)
Lekkasjetallet ved 50 Pa 0,6

Hvordan tilfredsstille ovenfornevnte minstekrav?

Skal du prosjektere et passivhus, må du gjøre beregninger for hvert enkelt prosjekt. Både formen på bygget og lokalt klima påvirker hvordan du kan oppfylle kravene.

Denne tabellen viser én mulig måte å oppfylle kravene til en bolig bygget i tråd med NS 3700:

Energitiltak Krav Kommentar
Golv på grunn 0,11 W/m2K 35 cm EPS
Yttervegg 0,11 W/m2K 40 cm standard isolasjon
Tak 0,09 W/m2K 45 cm standard isolasjon
Vinduer og dører 0,75 W/m2K 3-lags glass, isolert karm
Lekkasjetall 0,6 luftutveksling pr time Meget tett bygningskropp
Varmegjenvinning 82% God roterende varmegjenvinner

Det finnes superisolerende produkter på markedet som gir tynnere vegger enn standardløsningen, deriblant vakuumisolasjon (VIP Superisolasjon). Disse løsningene er foreløpig såpass kostbare at de ikke brukes i konvensjonell husbygging pr dato.

Relevante lenker

Les også