Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Byggeplass med heisekraner og dramatiske skyer

Tema: Bygg

Aktuell forskning innenfor bygg- og anleggsbransjen

Publisert: 1. mars 2022 Streaming

Byggenæringen er fastlands-Norges største næring i omsetning og antall arbeidsplasser, og har dermed et stort bidrag til det totale miljøfotavtrykket i Norge. Globalt står byggenæringen for 40% av alt CO2-utslipp, 40% av energiforbruket og 40% av avfallet. Hva gjør byggenæringen for bli bærekraftig og for det grønne skiftet?

"Green50" og byggfloken 2.0.

Et varmere klima fremover vil gi endringer i hvor, hvordan og hvor mye som kan bygges. Dagens bygninger og infrastruktur må sikres mot konsekvenser av klimaendring, og bygninger må beholdes og ombrukes.

Forskningsprogrammet Green50 ved NTNU skal styrke byggenæringens innsats for bærekraft og et grønt skifte ved et tettere samarbeid mellom universitetet og næringen.

Presentasjonene:
Lunsjmøte 17.02 Green 2050 NTNU .pdf
Relevant forskning 17 feb Teknalunsj SINTEF Community.pdf

Det var Tekna Bygg og anlegg og Tekna Klima som inviterte.

Se også  opptak fra framsikt 2050 - i to deler.

Tekna Bygg og anlegg

Tekna Bygg og anlegg er nettverket som holder deg oppdatert om hva som skjer i bransjen. Delta på gratis webinarer og seminarer eller skaff deg ny kompetanse gjennom et av mange kurs fra ulike tilbydere; Tekna Bygg og anlegg samler tilbud fra sterke fagmiljøer innenfor alle områder innenfor bygg- og anleggsbransjen. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Tekna Klima

Tekna Klima er et nettverk som jobber for å skape tverrfaglige møteplasser, formidle forskning og gi et faglig tilbud til medlemmer som engasjerer seg i klimaendringer. I tilpasningen til klimaendringene er det viktig å bruke vitenskapelig og teknologisk innsikt fra mange fagområder og bransjer, som kan dra nytte av hverandre gjennom felles møteplasser, utveksling av kunnskap og nettverksbygging. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Les også