Er du en av dem som er glad for å slippe å gå til til legen når du vet hva som feiler deg? Det er du ikke alene om. 

1. januar fikk vi en ny IA-avtale som gir alle arbeidstakere muligheten til å få en utvidet egenmeldingsperiode. Det er bare det at du ikke får det automatisk. Nå skal du få vite hvordan du kan sørge for at alle på din arbeidsplass får flere egenmeldingsdager.

Utvidet egenmelding vil si at du kan være syk opptil 24 dager i året uten å legge frem dokumentasjon fra legen på at du er syk. Dette kan være nyttig når du vet hva som feiler deg, men likevel må være hjemme fra jobben neste hele arbeidsuken.

–Det som er bra med den nye avtalen er at alle virksomheter nå blir en del av IA-samarbeidet og at flere får benyttet seg av ordninger som før kun var forbeholdt IA-arbeidsplasser, sier president i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg. 

                           Lise Lyngsnes Randeberg 6621.jpg

Trenger hjelp fra tillitsvalgte

Den store forskjellen på den nye og den gamle avtalen er imidlertid at arbeidstakerne ikke automatisk får flere egenmeldingsdager, fordi det ikke lenger er en obligatorisk del av avtalen. Nå er det derfor opp til den enkelte virksomhet om de ønsker å avvikle, videreføre eller opprette en slik ordning. 

Det er her du som er tillitsvalgt i Tekna kan spille en nøkkelrolle når det gjelder å få på plass eller videreføre ordningen med utvidede egenmeldingsdager. Direktør for arbeidsliv og juss i Tekna Marianne Gran Juriks, oppfordrer derfor tillitsvalgte til å ta en prat med sine arbeidsgivere.

–Vi er for et tillitsbasert arbeidsliv. Derfor håper vi alle tillitsvalgte i Tekna vil jobbe for en videreføring eller etablering av ordningen slik begge parter i arbeidslivet åpnet opp for ved signering av den nye avtalen.

NHO støtter ordningen

Det er ikke bare arbeidstakerorganisasjoner som oppfordrer sine medlemmer til å opprettholde ordningen. Det gjør også flere interesseorganisasjoner for arbeidsgivere, og en av dem er NHO.

                        27585 (1).jpg

 Direktør for Arbeidsliv i NHO, Nina Melsom mener i følge nho.no at ordningen har vært et godt og hensiktsmessig virkemiddel for å avlaste helsevesenet med hensyn til oppfølging av korttidssykefravær. Hun understreker at NHO oppfordrer alle sine medlemsbedrifter til å undersøke muligheten for å videreføre eller etablere utvidet rett til sykemelding.

–Det er svært positivt at vi får en så eksplisitt støtte fra en arbeidsgiverorganisasjon. Det gjør det lettere for å våre medlemmer å banke på døren til sin arbeidsgiver for å avklare om utvidet rett til egenmelding skal praktiseres på dere arbeidsplass, sier Gran Juriks.

Akademiker-samarbeid 

Samtidig jobbes det på flere fronter for å tydeliggjøre muligheten for utvidet egenmeldingsperiode ved sykefravær. 12. februar deltok leder for Akademikerne Kari Sollien i Arbeidspolitisk råd som for tiden ledes av Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Arbeidspolitisk råd møtes fire ganger i året og består av representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Der påpekte Sollien at det haster med å tydeliggjøre denne muligheten og Hauglie lovet de fremmøtte at de skulle ta tak i dette snarlig.

                        Sollien.png

 

Sist oppdatert: 5. mars 2019