Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
FÅR DU RIKTIG PENSJON? Nye regler gjør at pensjon skal spares fra "første krone".

Råd og tips

Jobben din skal spare pensjon fra «første krone»

Publisert: 8. mai 2023

Verdien av minst to prosent av din første sommerlønn skal til pensjonen din.

Som student i din nye sommer- eller deltidsjobb er kanskje ikke pensjon det første du tenker på?

Men du burde sjekke pensjonsordningen du har på jobben, selv om det «bare» er en sommerjobb. Sesongansatte skal også meldes inn i tjenestepensjonen på lik linje med øvrige ansatte. 

Når sommerjobben er ferdig vil du få et pensjonskapitalbevis. Dette må du betale administrasjonsgebyr for hos mange av de store pensjonsleverandørene så sjekk dette og flytt til en leverandør som ikke tar betalt for det.

Aldersgrensen er satt ned fra 20 til 13 år, som i folketrygden.

Skal spare minst to prosent for deg

Tjenestepensjon kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden og eventuell avtalefestet pensjon (AFP), samt egen sparing.  Les mer om det her.

Tjenestepensjon handler om at jobben sparer for deg. Regler fra 2022 gjør at dette skjer fra tidligere alder enn tidligere.

Hva: Du synes kanskje det er i tidligste laget å tenke på pensjon, men når du går ut i yrkeslivet er det faktisk en viktig problemstilling som du bør sette deg litt inn i. Alle yrkesaktive må nemlig ha en pensjonskonto, men du velger selv hvor. Gjennom Tekna-medlemskapet ditt kan du få en avtale med svært gunstige vilkår via vår samarbeidspartner Kron.  

Hvordan: Les mer om pensjonskonto og pensjonssparing her

Sparer fra «første krone»

Aldersgrensen er satt ned fra 20 til 13 år, som i folketrygden. Ansatte får rett på ordningene når inntekten overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn.

Denne grensen er som hovedregel på 1000 kroner, men 10 000 kroner for skattefrie organisasjoner. 

Dette innebærer blant annet at det blir krav for alle private tjenestepensjonsordninger om å spare minst to prosent av arbeidstagerens inntekt fra første krone. Samt minstekravet til 20 prosent stilling for rett på ordningene gjelder ikke lenger

Endringene innebærer at arbeidsgivere ikke lenger kan unnta lønn under 1 ganger G (grunnbeløpet G justeres hver 1. mai) fra opptjening av pensjon.

Sjekk pensjonen din

Vår enkle kalkulator viser hvor mye din arbeidsgiver betaler årlig for deg. 

Les også