Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Elever rekker opp hendene i klasserommet
Tekna ønsker å få på plass en ny avtale som styrker lærernes fleksibilitet

Aktuelt

Forhandlinger om arbeidstidsavtalen for lærerne

Publisert: 25. nov. 2021

Tekna jobber for å få på plass en ny avtale som styrker lærernes fleksibilitet og framhever at undervisning er kjerneoppgaven i skolen.

Tirsdag 23. november startet forhandlingene med KS om lærernes arbeidstidsavtale, SFS 2213.

Tekna har levert eget krav sammen med Akademikerne og NITO, men forhandler som selvstendig part i avtalen.  

Erfaringene fra pandemien viser at lærerne jobber godt hjemmefra, og Tekna mener at arbeidsgiver derfor i  større grad bør vise tillit og fleksibilitet med hensyn til  utførelse av jobben.

På tide med fornyelse

Tekna mener det er på tide å fornye arbeidsavtalen slik at den er i tråd med endringene i samfunnets ellers. Tiden bundet til skolen som arbeidsplass må erstattes med tid man skal være tilgjengelig for elever, arbeidsgiver og kolleger. Tekna mener det er mer konstruktivt hvis man kan se på de oppgavene som skal løses, innenfor den tiden lærerne er disponibel for arbeidsgiver.

Tekna krever at den sentrale avtalen legger til rette for mer lokalt handlingsrom.  

Kjerneoppgaven må være undervisning 

Tekna krever også at man har elevenes opplæring i fokus, og at det kommer helt tydelig frem at undervisning er kjerneoppgaven i skolen. Det er viktig å sikre at lærerne har tilstrekkelig tid til å sørge for kvaliteten i undervisningen, og at undervisningspersonellet kan holde seg faglig oppdatert.

Lærernes selvstendige arbeid må skjermes, og den sentrale avtalen må gi føringer på dette området slik at man kan få til gode lokale avtaler. Lærerne må også råde over alle timene i læreplanen.    

Les også