Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Aktuelt

Forhandlinger om arbeidstidsavtalen for lærerne

Publisert: 5. des. 2023

Tekna jobber for å skjerme lærernes tid til undervisning, og for å få presisert rammene for lærernes arbeidstid.

Fredag 1. desember 2023 startet forhandlingene med KS om lærernes arbeidstidsavtale, SFS 2213. Tekna har levert eget krav, og forhandler som selvstendig part i avtalen.  

Tid til å være lærer

Tekna mener at arbeidstidsavtalen må legge til rette for en forutsigbar og håndterlig arbeidshverdag og at tid direkte knyttet til undervisning må skjermes. Lærere og lektorer må ha nok tid til å utvikle og heve kvaliteten på undervisningen og dette kjernearbeidet må verdsettes som avgjørende viktig for best mulig undervisning av elevene. Tekna mener at flere yrkesgrupper må sterkere inn i skolen slik at lærere og skoleledere får frigjort mer tid til kjerneoppgavene sine.

Avtalen må få tid til å virke

I revisjonen av arbeidstidsavtalen i 2022 ble det understreket at undervisning ar skolens kjerneoppgave og det ble enighet om å legge mer til rette for en mer fleksibel arbeidstidspraktisering for undervisningspersonalet. Tekna mener endringene i avtalen fra 2022 må få virke noe mer tid før det gjøres nye større endringer. Tekna mener partene lokalt må finne gode løsninger for å øke lærernes fleksibilitet innenfor rammene av dagens avtale. Tekna mener det er viktig å ivareta behovet for kollega-læring og for å opprettholde en god læringskultur på den enkelte skole. Tekna jobber særlig for å integrere realfagene i alle fag i skolen, og mener at skolen i større grad bør stimulere til tverrfaglig samarbeid og økt faglig kreativitet mellom faglærerne. Samtidig må dette skje på en ryddig måte innenfor  rammene for lærernes arbeidstidsavtale.

Tekna ser at det på sikt vil kunne være behov for noen mer presise avklaringer mht. rammene for lærernes arbeidstid. Det gjelder blant annet utformingen og praktiseringen av arbeidsplaner ved økt fleksibilitet. På sikt kan det være hensiktsmessig å utarbeide en veileder rundt praktiseringen av lokale arbeidstidsavtaler og dette med å utarbeide arbeidsplaner.

Teknas krav til forhandlingen om arbeidstidsavtalen.

Les også