Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Christel Kirkøen fra Tekna signerer avtalen med KS’ Hege Mygland.
Christel Kirkøen fra Tekna signerer avtalen med KS’ Hege Mygland.

Aktuelt

Ny arbeidstidsavtale for lærerne

Publisert: 17. jan. 2022

Tekna har inngått ny avtale med KS om arbeidstid for lærerne. Den innebærer økt tillit og fleksibilitet for lærerne.

Den nye avtalen trer i praksis i kraft  fra 1.  august 2022. Foreningen er fornøyd med at den nye avtalen styrker lærernes fleksibilitet, at det kommer tydelig fram i den nye avtalen at undervisning er kjerneoppgaven i skolen og at den nye avtalen legger til rette for mer lokalt handlingsrom. De lokale parter kan la oppgavene bestemme hvor og når man gjør arbeidet.

Styrker fleksibiliteten

Den nye avtalen styrker lærernes fleksibilitet. Erfaringene fra pandemien viser at lærerne jobber godt hjemmefra, og Tekna er fornøyd med at den nye avtalen legger opp til større grad av tillit og fleksibilitet med hensyn til utførelse av jobben. Den nye avtalen åpner for mer fleksible arbeidstidsordninger lokalt. Begreper som arbeidstid på skolen er byttet ut med planfestet arbeidstid, og det er rom for lokalt handlingsrom med hensyn til at tiden bundet til skolen som arbeidsplass, kan erstattes med tid man skal være tilgjengelig for elever, arbeidsgiver og kolleger. De lokale parter kan la oppgavene bestemme hvor og når man gjør arbeidet. Arbeidsavtalen er dermed endret til å være mer i tråd med endringene vi ser i samfunnets ellers. Den nye avtalen legger til rette for mer lokalt handlingsrom. Dette er Tekna veldig fornøyd med. 

Den nye avtalen slår fast at skolene skal ha seks plandager.

Det er ikke lenger obligatorisk å føre forhandlinger lokalt om arbeidstid på skolen. Likevel er det fortsatt full anledning til å forhandle om lokale løsninger når partene ønsker dette. Avtalen spesifiserer også at partene lokalt kan bli enige om mer fleksible arbeidstidsordninger. Tekna anbefaler de lokale tillitsvalgte å kreve forhandlinger om skolens arbeidstidsordning så tidlig som mulig, slik at arbeidsgiver kan legge inn forhandlingene i planleggingen av året. Forhandlingene bør foregå på vårsemesteret. Den nye avtalen har et mye mer fleksibelt system, der man kan forhandle seg fram til mange mulige arbeidstidsordninger.

I tillegg er det presisert i den nye avtalen at innholdet i planleggingsdagene skal drøftes med de tillitsvalgte. 

Undervisning er viktigst

I den nye avtalen kommer det også tydelig fram at undervisning er kjerneoppgaven i skolen. Tekna er fornøyd med at elevenes opplæring er i fokus, og at det understrekes i den nye avtalen at lærerne må få tid og rom til å forberede undervisningen, både individuelt og i fellesskap. Skjermingen av lærernes selvstendige arbeid er bevart, og arbeidet kan utføres der det er mest hensiktsmessig.

Det gis en økt kontaktlærerressurs for lærere i grunnskolen som utfører kontaktlærertjeneste for mer enn 20 elever. Avtalen legger opp til at ressursen gis i form av en ytterligere reduksjon av årsrammen for undervisning, men partene lokalt kan bli enige om at den økte ressursen fordeles på en annen måte. Tekna er skuffet over at kontaktlærerressursen for lærere i videregående skoler ikke er økt, at vi ikke nådde ikke fram i forhandlingene i denne omgangen.  

Tidsressurspotten er imidlertid økt også for videregående skole, med 15 minutter per elev.  Det er lagt inn en formulering i avtalen som presiserer at tidsressurspotten som hovedregel skal brukes til å gi læreren, herunder kontaktlæreren, mer tid til sine oppgaver. Avtalen understreker altså at tidsressurspotten også kan brukes til kontaktlærere. Dette gjøres som hovedregel ved reduksjon av antall undervisningstimer som tidligere. Det som er nytt i avtalen, er at den enkeltes undervisningsbyrde også kan lettes ved å øke lærertettheten, og at det ikke kreves partsenighet. 

Arbeidstidsavtalen ble sist forhandlet i 2019, men både i 2017 og 2019 ble avtalen ble forlenget uten endringer. Den nye avtalen varer i to år fram til 31.12.2023.

Det vil bli gjennomført fellesskolering i den nye arbeidstidsavtalen. 

Les også