Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
En gjeng ungdommer
Studentutvalget i 2020

Aktuelt

Hvorfor er Tekna opptatt av psykisk helse blant studenter?

Publisert: 21. juni 2020

Studenters psykiske er et viktig tema for Tekna og noe vi har jobbet aktivt politisk for siden 2020. Under årets R-møte ble det vedtatt at Tekna skal fortsette å jobbe for å bedre medlemmenes og tillitsvalgtes psykiske helse.

-Jeg er glad for at det er besluttet at Tekna skal videreføre satsingen på studenters psykiske helse. Dette er et viktig område hvor vi allerede har fått store politiske gjennomslag og som vi vil fortsette å kjempe for, sier Erlend Hermansen, studentleder i Tekna. 

Han viser blant annet til krisepakken til studentene i januar 2021, hvor det ble satt av rett under 80 millioner til samskipnadenes lavterskeltilbud og arbeid med psykiske helse. 

-Dette er to viktige saker Tekna Student har jobbet med under pandemien. Vi fikk også politisk gjennomslag for å gjøre en tilleggsundersøkelse til Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) som ble gjennomført våren 2021, forteller Hermansen. 

Erlend Hermansen studentleder i Tekna, er fornøyd med den videre satsingen på psykisk helse

Flere studenter sliter psykisk

Behov for tiltak er fortsatt stort, nylig ble det lagt frem en ny SHoT undersøkelse (april 2021) som viser at stadig flere studenter sliter psykisk og at omfanget av selvskading og selvmordstanker er høyt blant studentene. Så mange som 15 prosent rapporter at de har selvmordstanker, hvilket er en dobling fra 2010. Andelen studenter som melder om et høyt nivå psykiske plager har økt fra nesten hver 6. student i 2010 til nesten halvparten i 2021.

- Vi trenger både forebyggende tiltak på lavterskelnivå for å hindre at flere får psykiske plager, og et godt behandlingstilbud til studentene som trenger hjelp, sier Hermansen. 

Åpenhet rundt psykisk helse

I tillegg har vi mye å vinne på å være åpne om vår psykiske helse. Vi snakker åpent om treningsøkter og lærer velvillig om hvordan man skal ta vare på den fysiske formen, men vi snakker og lærer lite om selvsnakk eller hvordan håndtere stress. Alle har en psykisk helse, og den må tas vare på, litt på samme måte som den fysiske helsen. Målet er at denne podkasten skal bidra til mer åpenhet.

Alle har en psykisk helse, og den må tas vare på, litt på samme måte som den fysiske helsen.

Vi Tekna-studenter skal bli teknologer, realister og naturvitere, og kjennetegnes gjerne som rasjonelle mennesker som er glad i fakta. Det betyr nødvendigvis ikke at vi har mindre psykiske plager.

Leder av styringsgruppen for Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse og fagdirektør i Legeforeningen, Kari Jussie Lønning, forklarte oss at en rasjonell tilnærmelse både kan gi fordeler og ulemper; Kanskje hjelper rasjonaliteten oss med å overtenke i mindre grad, og å se problemer i et realistisk perspektiv med realistiske utfall og løsninger. På den andre siden lærer vi lite om verdier og følelser på teknologi- og realfagsstudier, noe som kan gjøre oss mindre rustet til å ta vare på den psykiske helsen. Med få «varme fag» på timeplanen utover det fysikk byr på, er det kanskje også mindre naturlig for oss å prate om psykisk helse i studiehverdagen, enn for psykologi- og sosiologistudenter?

Jobber politisk

I Studentutvalget jobber vi politisk for et bedre tilbud og tiltak innen psykisk helse, særlig innen forebygging. Studentutvalget vil i år også, sammen med Generalsekretariatet, være med på å utvikle og fremme Teknas psykiske helse-tilbud til studentmedlemmene. Målene våre er politisk gjennomslag, et godt psykiske helse-tilbud til våre medlemmer, samt å bidra til mer åpenhet rundt psykisk helse.

Mestring og mental helse

Vi har flere lavterskeltilbud som hjelper våre studenter med å takle stress og utfordringer i hverdagen. 

Les også