Studentutvalget i 2020

Aktuelt

Hvorfor er Tekna opptatt av psykisk helse blant studenter?

7. aug. 2020

Studentenes psykiske helse ble løftet frem av flere Tekna-studenter fra talerstolen på studentenes årsmøte i 2020. Den hersket ingen tvil om at dette er en tema som berører og bekymrer mange av våre medlemmer.

Saken fikk stor oppslutning i årsmøte-salen, og ble stemt inn som en prioritert oppgave for Studentutvalget dette året.

Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse fra 2018 viser at mer enn én av fire sliter med psykiske plager. Det er svært bekymringsverdig. Vi trenger både forebyggende tiltak på lavterskelnivå for å hindre at flere får psykiske plager, og et godt behandlingstilbud til studentene som trenger hjelp.

I tillegg har vi mye å vinne på å være åpne om vår psykiske helse. Vi snakker åpent om treningsøkter og lærer velvillig om hvordan man skal ta vare på den fysiske formen, men vi snakker og lærer lite om selvsnakk eller hvordan håndtere stress. Alle har en psykisk helse, og den må tas vare på, litt på samme måte som den fysiske helsen. Målet er at denne podcasten skal bidra til mer åpenhet.

Alle har en psykisk helse, og den må tas vare på, litt på samme måte som den fysiske helsen.

Vi Tekna-studenter skal bli teknologer, realister og naturvitere, og kjennetegnes gjerne som rasjonelle mennesker som er glad i fakta. Det betyr nødvendigvis ikke at vi har mindre psykiske plager. Leder av styringsgruppen for Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse og fagdirektør i Legeforeningen, Kari Jussie Lønning, forklarte oss at en rasjonell tilnærmelse både kan gi fordeler og ulemper; Kanskje hjelper rasjonaliteten oss med å overtenke i mindre grad, og å se problemer i et realistisk perspektiv med realistiske utfall og løsninger. På den andre siden lærer vi lite om verdier og følelser på teknologi- og realfagsstudier, noe som kan gjøre oss mindre rustet til å ta vare på den psykiske helsen. Med få «varme fag» på timeplanen utover det fysikk byr på, er det kanskje også mindre naturlig for oss å prate om psykisk helse i studiehverdagen, enn for psykologi- og sosiologistudenter?

I Studentutvalget jobber vi politisk for et bedre tilbud og tiltak innen psykisk helse, særlig innen forebygging. Studentutvalget har i år, sammen med Generalsekretariatet, vært med å utvikle og fremme Teknas psykiske helse-tilbud til studentmedlemmene. Målene våre er politisk gjennomslag, et godt psykiske helse-tilbud til våre medlemmer, samt å bidra til mer åpenhet om psykisk helse.

Mestring og psykisk helse

Over halvparten av Teknas studenter sier de opplever stress og nedstemthet i studietiden. Se vårt tilbud med mestringsverktøy for en bedre studiehverdag.

Les også