Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Ung mann og kvinne jobber i lab
10 gode grunner til å inkludere og sette studieprogram innen realfag øverst på din søknad

Aktuelt

10 grunner til å søke teknologi og realfag

Publisert: 15. apr. 2020

Lurer du fortsatt på hvilken høyere utdanning du skal søke? Her er 10 gode grunner til å inkludere studieprogram innen realfag øverst på din søknad. Løp og søk innen fristen 15. april.

Innovasjon

Studier innen realfag og teknologi raskt leder til en arbeidshverdag med innovasjon i fokus. Mange teknologistudenter velger å starte sin egen bedrift under eller etter endte studier. Dette verdsetter mange universiteter, som har opprettet egne nettverk for å tilgjengeliggjøre og støtte entreprenørskap blant studenter.

Samfunnsnytte

I disse koronatider har man sett et stort behov for nyvinning innen alt fra videomøteløsninger og digitale plattformer til vaksiner, og denne er det personer med realfaglig bakgrunn som står for. Å studere realfag åpner dører til å stå på frontlinjen når samfunnet blir satt på prøve, for eksempel ved å jobbe med å forsvare sårbare data fra IT-angrep, eller ved å forske på vaksiner når en ny pandemi truer verdenssamfunnet. Hvem liker vel ikke litt spenning i hverdagen?

Mange muligheter og god lønn

Med en realfaglig utdanning stiller man sterkt i arbeidsmarkedet etter endt utdanning. Mulighetene for hva man kan bli er mange.Lønnsstatistikker viser også at realfagshoder generelt blir godt kompensert i form av høy forventet lønn.

Fleksibilitet

En masterutdanning innen realfag vil mest sannsynlig gi deg ferdigheter innen matematikk, forskningsmetoder, teknologibruk og problemløsning. Disse ferdighetene er en fordel også for jobber innen andre områder, noe som gjør det enklere å bytte jobb eller endre fagfelt i løpet av karrieren.

Se verden

Mange store firmaer har kontorer over hele verden. Teknologer har generelt spisset kompetanse, og dette gjør at nettopp dine ferdigheter kan føre deg til prosjekter rundt om i verden.

Dynamikk

Yrker innen realfag gjør ofte at du må jobbe i dynamiske team, som gjerne kan bestå av folk med ulik bakgrunn. Det å jobbe med teknologi i små og store bedrifter vil i dag innebære stor grad av teamjobbing. For å utvikle for eksempel en app vil man kanskje sette sammen et team av IT-ingeniører, interaksjonsdesignere, grafikere og andre spesialister, for å lage et best mulig sluttprodukt. Dette gir en god mulighet til å settes seg inn i andre fagfelt og lære av kollegaer, samt å bli god på å formidle egen kunnskap.  

Praksis

Mange realfagfag gir gode muligheter for praktisk arbeid i løpet av utdanningen. Labarbeid, eksperimenter og praktisk forskning, er en super mulighet til å sette teorien i praksis, og lære ved å gjøre og se. 

Forstå hvordan verden fungerer

Du får kunnskap om hvordan verden er satt sammen og fungerer - alt fra små celler og atomer, til maskiner og roboter.

Skaperglede

Du får bli med å skape noe, enten det er koden til en ny, nyttig app, en ny medisin, en mer energieffektiv båt, eller et supermiljøvennlig bygg.

Redde verden

Klimakrisen er en av vår tids største utfordringer og teknologi er en av nøklene til å endre dagens utvikling. Mange universiteter tilbyr nå ingeniørutdanninger med et stort fokus på miljø. Perfekt for deg som vil bidra til å redde verden.                                                                                        

 

Bli medlem og få forsikring inkludert

Vi gir deg uføreforsikring + én valgfri forsikring inkludert i medlemskapet.

Les også