Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 26–50 av 241 treff
 1. Økonomiforståelse for tillitsvalgte

  47492 Økonomiforståelse for tillitsvalgte Lær å vurdere virksomhetens ... fungerer i privat sektor, men viser også hva som ligger til grunn for lønnsdannelse i offentlige virksomheter

  Kurs 25. sep. kl. 09.00–14.00
 2. Styrearbeid for ansattvalgte

  47499 Styrearbeid for ansattvalgte Å sitte som ansattvalgt i et selskapsstyre er en spennende ... mest aktuelt for privat sektor, men er også åpent for deltakere fra offentlig sektor. Tekna ønsker å bidra

  Kurs 19. nov. kl. 09.00–16.15
 3. Moderat lønnsvekst i 2023

  2023. I privat sektor var veksten i gjennomsnittslønnen på 4,8 prosent. I offentlig sektor var lønnsutviklingen ... Aktuelt Veksten i gjennomsnittslønnen i privat sektor var i 2023 på 4,8 prosent, mens den i 2022 var...

  Artikkel Aktuelt 9. jan. 2024
 4. Brudd i lønnsforhandlingene med Oslo kommune

  – Det har vært en god tone og konstruktive forhandlinger med Oslo kommune. Dessverre ... forhandlinger. – Oslo er den eneste arbeidsgiveren i offentlig sektor som ikke har modernisert sitt lønnssystem...

  Artikkel Aktuelt 30. apr. 2024
 5. Økonomiforståelse for tillitsvalgte

  47540 Økonomiforståelse for tillitsvalgte Lær å vurdere virksomhetens ... fungerer i privat sektor, men viser også hva som ligger til grunn for lønnsdannelse i offentlige virksomheter

  Kurs 4. des. kl. 09.00–14.00
 6. I konkurransen om arbeidstakerne må lønn brukes i større grad enn i dag

  ...utdannelse, og at det offentlige sliter med å få tak i de folkene de trenger for å sikre offentlig finansierte ... behov for høyt utdannede i både privat og offentlig sektor og akademikere har nøkkelroller i de store...

  Artikkel Aktuelt 15. des. 2023
 7. Innspillsmøter Politisk plattform

  ...tre ulike tema: digitalisering og teknologi, offentlig sektor og skole og energi. Møtene har en ramme på ... temamøter innenfor temaene digitalisering, offentlig sektor og skole og energi. På disse møtene skal innholdet...

  Artikkel Politisk 15. mars 2024
 8. Vurderer du ny jobb? Ikke glem å sjekke pensjon.

  ...min pensjon? Hva er pensjonsbetingelsene i offentlig sektor? Og hva med AFP? Pensjon er viktig ved jobbskifte ... Green Cta – Dette bør du sjekke ut, for i privat sektor er det store variasjoner når det gjelder tjene...

  Artikkel Aktuelt 6. sep. 2023
 9. Agil teamledelse

  46261 Agil teamledelse Delta på to dager med grunnleggende og praktisk opplæring i agil ... er for ulike typer ledere både i privat og offentlig sektor. Du kan være daglig leder, avdelingsleder

  Kurs 26.–27. nov.
 10. – Eierne må dele mer av overskuddene

  ...at offentlig sektor får en lønnsutvikling som gjør den i stand til å konkurrere med privat sektor om ... om kompetansearbeidskraften. – Dersom offentlig sektor skal være i stand til å rekruttere og holde på nøkkelkompetanse...

  Artikkel Aktuelt 20. feb. 2024
 11. – Krever reallønnsvekst

  Mandag kl 13 startet hovedtariffoppgjøret i kommunesektoren, og Leborg overleverte årets krav til KS. – ... reallønnsvekst for våre medlemmer. Lønnsgapet til privat sektor kan ikke fortsette å øke, sier Leborg. Tekna forhandler...

  Artikkel Aktuelt 15. apr. 2024
 12. Krever reallønnsvekst i staten

  ...høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier ... og dermed den største hovedsammenslutningen i sektoren. Akademikerne har en klar forventing om reallønnsvekst...

  Artikkel Aktuelt 27. apr. 2023
 13. Tariffoppgjøret i Samfunnsbedriftene er i gang

  – Arbeidsgiver må bruke de lokale oppgjørene til å redusere lønnsgapet mellom ... til å redusere lønnsgapet mellom privat og offentlig sektor for å beholde og rekruttere høyt utdannede...

  Artikkel Aktuelt 14. mai 2024
 14. Arbeidstakerne får stadig mindre av verdiskapingen

  ...og at lønnsveksten var høyere i privat sektor enn i offentlig forvaltning. – TBU-tallene og SSB-statistikken ... sier Kvam. Han påpeker at Teknas avtaler i privat sektor sikrer at lønnsdannelsen foregår lokalt etter de...

  Artikkel Aktuelt 20. feb. 2023
 15. Høring: NOU 2022 13 Med videre betydning – Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole

  ...kartlegge kompetansebehovet for digital sikkerhet i sin sektor. Det må settes i gang tiltak for å øke rekrutteringen ... foreslår å øke offentlig finansiering av nærings-PhD og offentlig PhD innen sektorovergripende samfunnskritiske...

  Artikkel Politisk 22. feb. 2023
 16. Ønsker klimapenger - ikke krav

  ...kommune-Norges bidrag til å nå klimamålene. Kommunesektorens organisasjon KS er uenig. – Kommunene har ... ikke en egen utslippssektor slik som for eksempel landbruk og industri. Statlig sektor la første gang...

  Artikkel Tekna Magasinet 20. juni 2024
 17. ​​Teknas innspill til regjeringens digitaliseringsstrategi​

  ...digitaliseringens mulighetsrom til å sikre innbyggerne gode offentlige tjenester, et velfungerende arbeidsliv, og generelt ... standardisering av innebygd sikkerhet i alle offentlige prosjekter. bevege seg bort fra klassisk prosjektmetodikk...

  Artikkel Politisk 29. nov. 2023
 18. Rekordmange tillitsvalgte på Tekna-konferanse

  ...når det det er mangel på dem både i privat og offentlig sektor? Dette var blant temaene på Arbeidslivspolitisk ... omstilling i offentlig sektor Et annet tema som ble løftet på denne konferansen var offentlig sektors evne...

  Artikkel Aktuelt 15. jan. 2024
 19. Vil ha reallønnsvekst i kommunene

  ...holde på våre medlemmer i konkurransen med privat sektor, sier forhandlingsleder i Tekna Kommune Sonia Monfort ... virksomheter bedre sjanser til å konkurrere med privat sektor om kompetansen til Teknas medlemmer. Over tid har...

  Artikkel Aktuelt 30. mars 2023
 20. Enighet i forhandlingene om pensjonsregler for ansatte med særaldersgrenser

  ...påslagsmodellen på samme måte som øvrige ansatte i offentlig sektor. Men de som går av tidlig på grunn av særaldersgrense ... er avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor, som ble inngått mellom partene i mars 2018...

  Artikkel Aktuelt 25. aug. 2023
 21. Rekordmange vil etablere Tekna-grupper

  Tekna har nå 1 100 lokale grupper, og antallet stiger i rekordfart. – Bare hittil i år ... minimum tre medlemmer i privat sektor og to medlemmer i offentlig sektor, og det må velges en leder og...

  Artikkel Aktuelt 24. apr. 2024
 22. Stor konkurranse om nyutdannede

  ...at de var arbeidsledige i 2016, da krisen i oljesektoren hadde rammet arbeidsmarkedet hardt. De aller ... studiene. Middle Flest får jobb i det private Privat sektor trekker til seg flest av de nyutdannede, viser...

  Artikkel Aktuelt 1. mars 2024
 23. Nå starter de lokale forhandlingene i Samfunnsbedriftene

  Akademikerne og de andre forhandlingssammenslutningene ble tirsdag kveld enige med Samfunnsbedriftene i de sentrale forhandlingene. ... utdanning ble rammen på linje med resultatet i offentlig sektor for øvrig.

  Artikkel Aktuelt 18. juli 2023
 24. Oppstart i forhandlingene om pensjonsregler for ansatte med særaldersgrenser

  ...er avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor, som ble inngått mellom partene i mars 2018 ... legger Akademikerne særlig vekt på følgende: At offentlig ansatte fortsatt må ha en god og forutsigbar livsvarig...

  Artikkel Aktuelt 30. mai 2023
 25. Teknas innspill til Rep.forslag om demokratisk kunstig intelligens og om kunnskap om og veiledning i bruk av kunstig intelligens

  ...samfunnsmessige fordeler. Samarbeid mellom ulike offentlige enheter er nødvendig for å bryte ned barrierer ... Offentliggjøring av KI-modeller utviklet for det offentlige vil spare tid, skape tillit og muliggjøre uavhengig...

  Artikkel Politisk 29. okt. 2023