Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 42 treff
 1. Krav om reelt energibudsjett

  ...byggeier og bruker et godt anslag for forventet energibruk. Det er også nyttig i planprosessen, blant annet ... energibehov for varmt tappevann kjøling Også energibruk utendørs skal tas med Disse verdiene skal brukes...

  Artikkel Byggbloggen 28. des. 2018
 2. Hvordan redusere CO2-utslipp

  15% av norske klimautslipp. I tillegg kommer energibruk i selve bygningene som står for om lag 40 % av ... presentasjonen: Den bærekraftige betongen (PDF) Fornybar energibruk og produksjon Åse Lekang Sørensen, SINTEF Byggforsk...

  Artikkel Byggbloggen 17. jan. 2017 Streaming
 3. klimatilpasning eksisterende bygg

  Tor Børre Mosland Klimatilpasning av eksisterende bygg Endringer i klimaet framover må ... mer nedbør, økt fuktighet, og krav om lavere energibruk krever nye tiltak for å drifte og vedlikeholde...

  Artikkel Byggbloggen 20. apr. 2020 Streaming
 4. Klimagassregnskap

  Fra lavenergiprogrammet Klimagassregnskap Du kan beregne klimagassutslippene fra byggeprosjektet ... inkluderer materialbruk, energibruk og transport i driftsfasen, samt energibruk og transport i byggefasen...

  Artikkel Byggbloggen 28. des. 2018
 5. Det grønne skiftet i Oslo

  ...at klimautfordringen er uløselig knyttet til energibruk og – produksjon. Bjørn Borgaas Det grønne skiftet ... Videre; «Klimautfordringen er uløselig knyttet til energibruk og –produksjon.» Jeg noterer meg også at strategien...

  Artikkel Energibloggen 19. feb. 2015
 6. Klimameldingen

  ...energiforbruket. CO2,det internasjonale energibyrået,energi,energibruk,energiforbruk,energikilder,fornybar energi,fornybardirektivet ... brensel. Skjerpede forskrifter vil redusere energibruken i nye bygg, og fase ut fossilt brensel i eksisterende...

  Artikkel Energibloggen 10. mai 2012
 7. Globalt energiforbruk

  ...prognose hvor IEA beskriver de neste 25 årenes energibruk som en i hovedsak framskriving av dagens mønster ... prognose hvor IEA beskriver de neste 25 årenes energibruk som en i hovedsak framskriving av dagens mønster...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 27. mars 2012
 8. Fremtidsbildet

  ...analysert at litt under halvparten av økningen i energibruk i perioden 1890-1990 skyldtes befolkningsøkningen ... tilsvarende litt over halvparten skyldtes økt energibruk per capita. Kan vi holde på dagens per capita...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 22. mai 2013
 9. Passivhus – bolig versus yrkesbygg

  Krav til passvhusnivå iverksettes 1.1.2015. Hvordan tilfredsstille krav til passivhus ... Byggbloggen Myndighetene har som mål å redusere energibruk i bygg betydelig frem mot 2020. For å nå dette...

  Artikkel Byggbloggen 19. des. 2013
 10. Elektrisitet som oppvarming

  Fra lavenergiprogrammet Elektrisitet som oppvarming Direktevirkende elektrisk oppvarming betyr ... energi dekker et behov som tilsvarer 50% av energibruken til varmt tappevann. Tradisjonelt har vi dekket...

  Artikkel Byggbloggen 28. des. 2018
 11. Miljøfyrtårnet Tekna

  Miljøfyrtårnet Tekna Tekna tar miljø på alvor og ble sertifisert Miljøfyrtårn ... rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport (www.miljofyrtårn.no).

  Artikkel 12. okt. 2018
 12. Energi i fremtiden

  ...naive optimister, mens ekspertene er bekymret. energibruk,energiforbruk,fornybar energi,framtid,fremtid ... utslippene av drivhusgasser.» Koblingen mellom energibruk og klimaendringer er satt, nærmest i utgangspunktet...

  Artikkel Energibloggen 25. apr. 2012
 13. Miljøvennlig materialbruk

  Perann Sylvia Stokke Miljøvennlig materialbruk Hvordan du kan arbeide målrettet ... hovedsak vært knyttet til energitiltak. Når energibruken reduseres ser man tydeligere materialenes betydning...

  Artikkel Byggbloggen 28. feb. 2017 Streaming
 14. Er plusshus løsningen?

  ...passivhus bare en mellomstasjon? Den globale energibruken vil øke med 50 % i perioden 2000 til 2020, mens ... passivhus bare en mellomstasjon? Den globale energibruken vil øke med 50 % i perioden 2000 til 2020, mens...

  Artikkel Byggbloggen 7. nov. 2011
 15. Luftmengder i energiberegninger

  ...innenfor grensene for laveste tillatte luftmengder Energibruk til ventilasjon utgjør en betydelig del av totalt ... styre ventilasjonen etter behov, kan vi senke energibruken betraktelig. Med lavere luftmengder sparer vi...

  Artikkel Byggbloggen 28. des. 2018
 16. Slik gjør du en kuldebroberegning

  Fra lavenergiprogrammet Slik gjør ... Kuldebroer. Konsekvenser og dokumentasjon av energibruk Numerisk beregning av kuldebroverdier Hvis vi ... Beregning, kuldebroverdier og innvirkning på energibruk...

  Artikkel Byggbloggen 28. des. 2018
 17. Solskjerming og energiberegninger

  Solskjerming påvirker dagslysforhold, termisk komfort og energibruk i bygninger. Gode beregningsprogrammer viser ... Solskjerming påvirker dagslysforhold, termisk komfort og energibruk i bygninger. Skal du vise energigevinsten av...

  Artikkel Byggbloggen 12. feb. 2019
 18. Lavenergiprogrammet lever videre i Tekna og DiBK

  Tove Rodahl Lavenergiprogrammet lever videre i Tekna og DiBK Hvordan prosjektere energieffektive ... utføres slik at det tilrettelegges for forsvarlig energibruk. Dette skal bidra til at bygninger som oppføres...

  Artikkel Byggbloggen 29. des. 2018
 19. Oslo: smart, grønn og bærekraftig

  Oslo er en spennende by – og mer spennende skal den bli! Hans Kåre Flø Oslo: smart, ... Hans Kåre Flø Oslo: smart, grønn og bærekraftig energibruk,energiforbruk,framtid,grønt skifte,klimaendring...

  Artikkel Energibloggen 3. mai 2017 Streaming
 20. Et kritisk blikk på Parisavtalen

  Parisavtalen baserer seg på en rask overgang fra fossilt brennstoff til fornybar energi ... Rodahl Et kritisk blikk på Parisavtalen CO2,energi,energibruk,FEIM,klimadebatt,klimaendringer,parisavtalen...

  Artikkel Energibloggen 5. feb. 2018 Streaming
 21. Hybrid ventilasjon

  ...derfor følge bygget tett. Energibruk som forventet Beregnet levert energibruk for barnehagen 76,2 kWh/m²år ... driftsår endte omtrent på planken (77,6), var energibruken høyere enn beregnet de neste to årene (88 og...

  Artikkel Byggbloggen 28. des. 2018
 22. God arkitektur og gode ventilasjonsløsninger henger sammen

  Gjennomtenkte, gode ventilasjonsløsninger er en forutsetning for flotte ... passivhusstandarden, og for å sikre godt inneklima og effektiv energibruk i drift. Hva slags ventilasjon vi velger, påvirker...

  Artikkel Byggbloggen 28. des. 2018
 23. Fornybardirektivet – nytt på gang

  ...setter felles, krevende og bindende mål for vår energibruk og -produksjon. Det er et viktig skritt i riktig ... Tilbake til fornybardirektivet; Minst 10% av energibruken i transportsektoren i EØS-området skal innen...

  Artikkel Energibloggen 24. jan. 2012
 24. Han sjekker klimafotavtrykket ditt

  ...tilgjengelige fysiske data som mengde avfall og energibruk. Neste steg er å oversette disse fysiske og økonomiske ... klimagassutslipp både fra byggeplass, materialbruk, og energibruk i drift kan kuttes, uten alt for store kostnader...

  Artikkel Tekna Magasinet 21. jan. 2020
 25. Hvordan skal ventilasjonsanlegget reguleres?

  Fra lavenergiprogrammet Hvordan skal ventilasjonsanlegget reguleres? Anlegg med unødvendig ... trykkstyring gir i praksis systematisk høyere vifteenergibruk enn styring mot optimalisert trykk og aktiv...

  Artikkel Byggbloggen 28. des. 2018