Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 3156 treff
 1. Mister jeg forsikringer og trenger jeg nye?

  ...gamle forsikringer og sørg for at du dekkes av egnede nye. Yrkesskadeforsikring Dersom du jobber for arbeidsgiver ... omfattet av yrkesskadeforsikringen dersom arbeidsgiver betaler arbeidsgiveravgift eller du er medlem...

  Artikkel 15. jan. 2024
 2. Biologi og forebygging

  10:30 Tekna Havbruk og Fiskehelse Video: Biologi og forebygging Forebyggende fiskehelse og produksjon er nøkkelen ... lav dødelighet. Tekna Havbruk og fiskehelse jobber for nettverksbygging og et faglig tilbud til alle som...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 17. apr. 2024 Streaming
 3. Sensorer og kunstig intelligens, trusler eller muligheter for ingeniøren?

  Olje og gass Tekna Big Data Video: Sensorer og kunstig intelligens, trusler eller muligheter for ingeniøren ... Hvordan kan sensorikk og kunstig intelligens bidra til å revolusjonere olje- og gassindustrien samtidig...

  Artikkel Tema: Energi 4. mai 2023 Streaming
 4. Satellittkommunikasjon for beredskap og katastrofer

  Satellittkommunikasjon for beredskap og katastrofer Nye satellittsystemer muliggjør utvidet bruk av nødnett, og krisehåndtering ... programmet: Satellittkommunikasjon og nødnett Lavbanesatellittenes potensiale for å bedre robustheten i Nødnett...

  Artikkel Tema: Infrastruktur 4. mars 2024 Streaming
 5. Gode nyheter for IKT og realfag

  ...høyere utdanning, og i år var det hele 142 416 søkere. Dette er en vekst med 4,7 prosent, og bare under pandemien ... bra at flere nå ønsker å studere høyere utdanning, og hun mener det er spesielt gledelig når veksten følges...

  Artikkel Aktuelt 26. apr. 2024
 6. Ingeniør og gentleman – historien om foreningens etiske arbeid

  ...samfunnsansvar og våpenproduksjon som preger mange av de etiske debattene i foreningen. Før foreningen får sine ... oppføre seg som en «gentleman» (kvinneandelen i foreningen er i 1921 ikke akkurat overveldende). Den andre...

  Artikkel Tekna Magasinet 9. juli 2024
 7. forslag til nye statlige planretningslinjer for klima og energi

  ...statlige planretningslinjer for klima og energi (pdf) Sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet Noen ... ha vært utarbeidet et sammenfattet høringsnotat for å sikre en god høringsprosess. Positiv utvikling:...

  Artikkel Politisk 12. juni 2024
 8. Forslag til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet

  ...planretningslinjer om arealbruk og mobilitet (pdf) Sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet Noen hovedtrekk ... evaluering og vurderinger. Dette gjør det vanskeligere for høringsinstansenes å vurdere og gi innspill...

  Artikkel Politisk 12. juni 2024
 9. Robotetikk – Kunstig intelligens, tillit eller ydmykhet?

  ...robotene når de selv skal utforske sine omgivelser og lage sin egen forståelse av hva som er fornuftige ... dem å te seg som folk. Andre vil kreve forklaring eller ydmykhet. Kan vi stole på robotene? Økonomiprofessor...

  Artikkel Ledelsesbloggen 30. aug. 2017
 10. Kompetanse for KI, ny teknologi og nye løsninger for fremtiden

  Foredrag med Ivar B. Prestbakmo under Lerchendalkonferansen 2024 Om regjeringens arbeid med kompetansepolitikk. Ivar B. Prestbakmo Statssekretær Kunnskapsdepartementet...

  Artikkel 8. feb. 2024
 11. Næringsliv og enkeltpersoner avgjørende for nasjonal sikkerhet

  ...har økende betydning for nasjonal sikkerhet, viser Nasjonal trusselvurderingen for 2024. – Underleverandører ... Underleverandører, mindre virksomheter og enkeltpersoner mangler kompetanse om sikkerhet og IKT, mener Tekna-president...

  Artikkel Aktuelt 13. feb. 2024
 12. NOU 2023: 27 Et nytt system for kvalitetsutvikling – for elevenes læring og trivsel

  Tekna representerer i hovedsak lektorer og lærere i videregående skole som har sin fordypning i realfagene ... også vitenskapelig ansatte i universitets- og høyskolesektoren og flere av våre medlemmer jobber i lærerutdanningene...

  Artikkel Politisk 20. feb. 2024
 13. EUs EIC Accelerator - finansiering for oppstartsbedrifter og SMBer

  ...bedrift Video: EUs EIC Accelerator Innovasjon Norge og Tekna Egen Bedrift gir deg et webinar om EUs EIC ... oppstartsbedrifter og små og mellomstore bedrifter. Tekna Egen bedrift jobber for gode rammebetingelser for selvstendig...

  Artikkel Tema: Ledelse og utvikling 7. feb. 2024 Streaming
 14. I samspill med naturen – Naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge​

  Naturen - Naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge (pdf) Sendt til Klima- og miljødepartementet ... Tekna: Tekna roser utvalget for en grundig utredning om samfunnets naturrisiko og slutter seg til de fleste...

  Artikkel Politisk 20. juni 2024
 15. Innspill til utredning av virkemidler for karbonfangst fra industri og avfallsforbrenning

  Innspill til utredning av virkemidler for karbonfangst fra industri og avfallsforbrenning (pdf) Sendt til ... utarbeidet en rapport om virkemidler for CO2-fangst fra industri og avfallsforbrenning, som kan bidra til...

  Artikkel Politisk 21. mai 2024
 16. AI Act: Hva betyr den nye KI-reguleringen for offentlig og privat sektor?

  KI-reguleringen for offentlig og privat sektor? I mars vedtok EU det nye europeiske regelverket for kunstig intelligens ... Act. Hva får dette å si for norske virksomheter? Tekna Big Data er nettverket for deg som jobber med, er...

  Artikkel Tema: IKT 13. mai 2024 Streaming
 17. Endringer i opplæringslova og privatskolelova (kompetansekrav, faglig ansvar og bruk av fysisk inngripen for å avverge skade m.m.)

  (kompetansekrav, faglig ansvar og bruk av fysisk inngripen for å avverge skade m.m.) Politisk Last ned ... lærerstillinger (pdf) Sendt til ​​Stortingets utdannings- og forskningskomité Litt om Teknas innspill: Tekna representerer...

  Artikkel Politisk 16. apr. 2024
 18. Høring - NOU 2023:30 Utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi

  ...gitt et omfattende mandat og har vurdert utfordringer for norsk økonomi og lønnsdannelsen. Utvalget ble ... seg om en felles forståelse av frontfagsmodellen eller hvordan frontfagsmodellen bør praktiseres. Hovedsammenslutningene...

  Artikkel Politisk 15. apr. 2024
 19. Forslag om endringar i forskrift om opptak til høgare utdanning og forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning

  ...forskrift om opptak til høyere utdanning og forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning Politisk ... forskrift om opptak til høyere utdanning og forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (pdf)...

  Artikkel Politisk 3. juni 2024
 20. Høring av regelverk for sikkerhet og arbeidsmiljø ved fornybar energiproduksjon til havs

  ...at det utviksles bærekraftige næringer til havs, og forutsetter at man ser dette regelverket i sammenheng ... installasjonene i tilstrekkelig grad også ivaretar krav og ambisjoner knyttet til det ytre miljøet. Politisk...

  Artikkel Politisk 1. mars 2024
 21. Mastervinner med insektbønder

  ...studiekvalitet av 95 masterprogram innen teknologi og naturvitenskap. Studentbedriften Arctic Protein skal ... kategoriene. For niende år på rad har Tekna Magasinet rangert alle masterprogrammene for Studiebarometerets...

  Artikkel Tekna Magasinet 23. feb. 2024
 22. Det nye verdensbildet og trendene som har betydning for maktbalansen i verden

  Hellestveit under Lerchendalkonferansen 2024 Er Norge og Norden godt nok rustet til å møte/takle nye utfordringer ... Hellestveit Samfunnsviter og jurist med doktorgrad i krigens folkerett Folkerettsinstituttet og NIM (Norges institusjon...

  Artikkel 7. feb. 2024
 23. Innspill til representantforslag om tiltak for lavere gebyrer innen vann- og avløpssektoren

  Etterslepet i vedlikehold og fornyelse av ledningsnettet for vann og avløp er godt kjent. Dette fører ... fører til store kostnader ved ledningsbrudd og lokale og regionale miljøkonsekvenser. Politisk Last ned Teknas...

  Artikkel Politisk 29. jan. 2024
 24. Hva skal til for at virksomheter og toppledere skal få tak i yngre garde med teknologikompetansen de trenger for ny, grønn næringsutvikling?

  Christoffer Røneid under Lerchendalkonferansen 2024 For ny, grønn næringsutvikling. Skal vi løse viktige ... samfunnsoppgaver innen alt fra IKT-sikkerhet og helse, til klima og samferdsel er vi avhengige av å være i...

  Artikkel 8. feb. 2024
 25. Tørke og betydning for vannforsyning

  Tørke og betydning for vannforsyning I dette fagtreffet forsøker vi å belyse i hvilket omfang og hvilke ... allerede har hatt og kan komme til å få i framtiden for norsk vannforsyning. Tema: Bio- og klima Et endret...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 17. okt. 2022 Streaming