Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 3016 treff
 1. Sensorer og kunstig intelligens, trusler eller muligheter for ingeniøren?

  Olje og gass Tekna Big Data Video: Sensorer og kunstig intelligens, trusler eller muligheter for ingeniøren ... Hvordan kan sensorikk og kunstig intelligens bidra til å revolusjonere olje- og gassindustrien samtidig...

  Artikkel Tema: Energi 4. mai 2023 Streaming
 2. Kompetanse for KI, ny teknologi og nye løsninger for fremtiden

  Foredrag med Ivar B. Prestbakmo under Lerchendalkonferansen 2024 Om regjeringens arbeid med kompetansepolitikk. Ivar B. Prestbakmo Statssekretær Kunnskapsdepartementet...

  Artikkel 8. feb. 2024
 3. Næringsliv og enkeltpersoner avgjørende for nasjonal sikkerhet

  ...har økende betydning for nasjonal sikkerhet, viser Nasjonal trusselvurderingen for 2024. – Underleverandører ... Underleverandører, mindre virksomheter og enkeltpersoner mangler kompetanse om sikkerhet og IKT, mener Tekna-president...

  Artikkel Aktuelt 13. feb. 2024
 4. EUs EIC Accelerator - finansiering for oppstartsbedrifter og SMBer

  ...bedrift Video: EUs EIC Accelerator Innovasjon Norge og Tekna Egen Bedrift gir deg et webinar om EUs EIC ... oppstartsbedrifter og små og mellomstore bedrifter. Tekna Egen bedrift jobber for gode rammebetingelser for selvstendig...

  Artikkel Tema: Ledelse og utvikling 7. feb. 2024 Streaming
 5. NOU 2023: 27 Et nytt system for kvalitetsutvikling – for elevenes læring og trivsel

  Tekna representerer i hovedsak lektorer og lærere i videregående skole som har sin fordypning i realfagene ... også vitenskapelig ansatte i universitets- og høyskolesektoren og flere av våre medlemmer jobber i lærerutdanningene...

  Artikkel Politisk 20. feb. 2024
 6. Robotetikk – Kunstig intelligens, tillit eller ydmykhet?

  ...robotene når de selv skal utforske sine omgivelser og lage sin egen forståelse av hva som er fornuftige ... dem å te seg som folk. Andre vil kreve forklaring eller ydmykhet. Kan vi stole på robotene? Økonomiprofessor...

  Artikkel Ledelsesbloggen 30. aug. 2017
 7. Endringer i universitets- og høyskoleloven (egenbetaling for studenter fra land utenfor EØS og Sveits)

  ...i universitets- og høyskoleloven (egenbetaling for studenter fra land utenfor EØS og Sveits) (pdf) Sendt ... god og tilstrekkelig opplyst måte. Det har ikke vært tilstrekkelig dialog med institusjonene, og det...

  Artikkel Politisk 17. apr. 2023
 8. Det nye verdensbildet og trendene som har betydning for maktbalansen i verden

  Hellestveit under Lerchendalkonferansen 2024 Er Norge og Norden godt nok rustet til å møte/takle nye utfordringer ... Hellestveit Samfunnsviter og jurist med doktorgrad i krigens folkerett Folkerettsinstituttet og NIM (Norges institusjon...

  Artikkel 7. feb. 2024
 9. Innspill til representantforslag om tiltak for lavere gebyrer innen vann- og avløpssektoren

  Etterslepet i vedlikehold og fornyelse av ledningsnettet for vann og avløp er godt kjent. Dette fører ... fører til store kostnader ved ledningsbrudd og lokale og regionale miljøkonsekvenser. Politisk Last ned Teknas...

  Artikkel Politisk 29. jan. 2024
 10. Høring: NOU 2022 13 Med videre betydning – Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole

  – Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole Politisk Høringsinnspill: ... betydning – Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole (pdf) Sendt til Ut...

  Artikkel Politisk 22. feb. 2023
 11. Høring: Forslag om ny avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor

  ...offentlig og privat AFP samlet legges til grunn. Det bør ikke være noen begrensninger knyttet til øvrige inntekter ... AFP som definerer rett eller ikke rett til AFP, og ikke øvrig aktivitet og dertil inntekter. Det bør ikke...

  Artikkel Politisk 20. jan. 2023
 12. Høring – kriterier for konsesjonstildeling Utsira Nord og prekvalifisering Sørlige Nordsjø II

  ...havvind og ønsker at arealer tildeles raskt. Politisk Høringssvar: Havvindkonsesjoner kriterier for tildeling ... tildeling Utsira Nord og prekvalifisering Sørlige Nordsjø II (pdf) Sendt til Olje- og energidepartementet...

  Artikkel Politisk 6. jan. 2023
 13. Mineralverksemd på norsk kontinentalsokkel - opning av areal og strategi for forvaltning av ressursane

  ...opning av areal og strategi for forvaltning av ressursane (pdf) Sendt til Stortingets energi- og miljøkomité ... spesielt Meld. St. 25 (2022-2023) om åpning av områder og ressursforvaltning. Regjeringens forslag innebærer...

  Artikkel Politisk 26. okt. 2023
 14. Høring: NOU 2022 17 Veier inn - ny modell for opptak til universitet og høyskoler

  ...høringsinnspill: NOU 2022 17 Veier inn - ny modell for opptak til universitet og høyskoler (pdf) Sendt til Kunnskapsdepartementet ... prioritere videregående opplæring som kvalifisering for høyere utdanning. Tekna mener generell studiekompetanse...

  Artikkel Politisk 9. mars 2023
 15. Hva skal til for at virksomheter og toppledere skal få tak i yngre garde med teknologikompetansen de trenger for ny, grønn næringsutvikling?

  Christoffer Røneid under Lerchendalkonferansen 2024 For ny, grønn næringsutvikling. Skal vi løse viktige ... samfunnsoppgaver innen alt fra IKT-sikkerhet og helse, til klima og samferdsel er vi avhengige av å være i...

  Artikkel 8. feb. 2024
 16. Mineralverksemd på norsk kontinentalsokkel - opning av areal og strategi for forvaltning av ressursane

  ...opning av areal og strategi for forvaltning av ressursane (pdf) Sendt til Stortingets energi- og miljøkomité ... spesielt Meld. St. 25 (2022-2023) om åpning av områder og ressursforvaltning. Regjeringens forslag innebærer...

  Artikkel Politisk 26. okt. 2023
 17. Forskning, næringsliv og offentlig sektor må jobbe sammen for at vi skal klare å lykkes med grønn omstilling og ny vekst

  2024 Men, hvordan samarbeide mest effektivt for å nå nye mål og løse de store utfordringene? Camilla Stoltenberg ... energi, teknologi, helse og samfunn. Hun kom til NORCE fra stillingen som direktør for Folkehelseinstituttet...

  Artikkel 7. feb. 2024
 18. Tørke og betydning for vannforsyning

  Tørke og betydning for vannforsyning I dette fagtreffet forsøker vi å belyse i hvilket omfang og hvilke ... allerede har hatt og kan komme til å få i framtiden for norsk vannforsyning. Tema: Bio- og klima Et endret...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 17. okt. 2022 Streaming
 19. EUs EIC Accelerator finansiering for oppstartsbedrifter og SMBer

  ...finansiering for oppstartsbedrifter og SMBer Hvem kan søke? Hør om dette - mer om søkeprosessen og hva som ... Norge og Tekna Egen Bedrift arrangerte seminar om EIC Accelerator: Tekna Egen bedrift jobber for gode...

  Artikkel Tema: Ledelse og utvikling 18. apr. 2023 Streaming
 20. Fysiske og kjemiske grenser for batteriteknologi

  ...direkte 9. november kl. 18:00 Video: Fysiske og kjemiske grenser for batteriteknologi Hør foredrag om batteriteknologi ... batteriteknologi. Hvordan fungerer batterier og elektrokjemiske celler? Er det noen sikkerhetsmessige aspekter...

  Artikkel Tema: Energi 9. nov. 2022 Streaming
 21. Høring: Innspill til konsekvensutredning for mineralutvinning på norsk kontinentalsokkel og utkast til beslutning om åpning av område

  Innspill til konsekvensutredning for mineralutvinning på norsk kontinentalsokkel og utkast til beslutning om ... Sendt til Olje- og energidepartementet Teknas høringssvar kort oppsummert: Behovet for mineraler i det...

  Artikkel Politisk 27. jan. 2023
 22. Innregulering av sekundærsystemer for kuldeanlegg og varmepumper

  Video: Innregulering av sekundærsystemer for kuldeanlegg og varmepumper Et velfungerende energisystem ... ofte mangelfull eller dårlig innregulering. Valg av riktig ventilløsning er avgjørende for å få bukt med...

  Artikkel Tema: Energi 9. nov. 2022 Streaming
 23. Endringer i universitets- og høyskoleloven (egenbetaling for studenter fra land utenfor EØS og Sveits)

  ...i universitets- og høyskoleloven (egenbetaling for studenter fra land utenfor EØS og Sveits) (pdf) Sendt ... god og tilstrekkelig opplyst måte. Det har ikke vært tilstrekkelig dialog med institusjonene, og det...

  Artikkel Politisk 17. apr. 2023
 24. Milliardsatsinger på kunstig intelligens - hvilke planer har regjeringen og vår nye digitaliserinsminister for hvordan vi skal gå fra hype til virkelighet

  Foredrag ... Hvordan ser vi for oss at vi kan ta aktivt tak i utviklingen og koordineringen av AI og styrke mulighetsrommet ... vårt Tomas Norvoll Statssekretær Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet...

  Artikkel 7. feb. 2024
 25. Utviklingen i Russland og Kina avgjørende for økonomien

  Russland og Kina vil være avgjørende for arbeidsmarked, lønnsutvikling, inflasjon og renter det neste ... Arbeidsmarkedet framover, prisstigning, geopolitikk og bærekraft var blant temaene på Teknas årsmøte på...

  Artikkel Aktuelt 13. jan. 2023