Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Kent Varmedal foran kamera
Fersk styreleder Kent Varmedal på plass foran kamera

Aktuelt

Tidenes første digitale årsmøte

Tekst av Kenneth Stubhaug Karlsen og Kent Varmedal Publisert: 31. mars 2021

Onsdag arrangerte Tekna Oslo avdeling sitt årsmøte, som for første gang ble arrangert digitalt grunnet den pågående pandemien. Det var godt oppmøte og god stemning.

– Det siste året har etter forholdene gått veldig bra for avdelingen, som har nådd ut til mange flere medlemmer gjennom et bredt digitalt tilbud. Flere av arrangementene har hatt over tusen påmeldte deltakere, sa avtroppende leder, Emil Nygaard Nilsen, da han la frem årsmeldingen for 2020.

Ny leder

Etter tre år som styreleder av avdelingen ga Emil Nygaard Nilsen stafettpinnen videre til Kent Varmedal. Varmedal har de siste årene vært styremedlem i avdelingen, og senest hatt ansvaret for arbeidet med forvaltningen av pengene etter salget av Ingeniørenes Hus og forberedelsene opp mot Representantskapsmøtet.

Iselinn Vindstad ble gjenvalgt som nestleder, og Jon Haugland ble valgt til fast medlem i styret for to år. Frøydis Bjerke og Ingrid Elisabeth Skistad er faste medlemmer i styret, men var ikke på valg i år. Til styrets varamedlemmer valgte årsmøtet Bjørn Olav Bakka, Eli Haugerud og Liv Nordbye.

– Vi har fått et styre med dyktige og engasjerte personer, og årsmøtet har gitt oss oppgaver som er viktige for avdelingen. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på oppgaven det er å lede en avdeling med 30 000 medlemmer, sier Varmedal.

Salget av Ingeniørenes Hus

Den største saken på årsmøtet var hvordan avdelingen skal forvalte pengene etter salget av Ingeniørenes Hus. I tillegg til en del regler rundt forvaltingen ble det vedtatt at avdelingen skal jobbe langsiktig mot et Teknasenter i sentralt i Oslo. Frem til dette er på plass bestemte årsmøtet at deler av avkastningen kan brukes på å utvide Harald Boes kompetansestipend, samt se på muligheten for en foreningshytte.

- Arven etter Ingeniørenes Hus var viktig for årsmøtet, og vedtaket legger sterke føringer for hvordan styret skal jobbe videre med midlene, sier Varmedal.

Et blikk fremover

Koronasituasjonen setter naturlig nok sitt preg på styrets handlingsplan for det kommende året. I planen er det så klart et fokus på tilbud til medlemmene, men også en sterkere satsing på de tillitsvalgte i avdelingen. Årsmøtet ga også sin tilslutning til at styret skal jobbe med å forbedre organiseringen av avdelingens grupper.

– Selv om vi fortsatt skal hanskes med korona i året som kommer, har vi nok å henge fingrene i også i 2021. En videreutvikling av det digitale tilbudet er viktig, og så ser jeg frem til, og håper at vi snart kan møtes igjen fysisk, avslutter den nyvalgte lederen.

Les også