Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Svein Olav Arnesen

Nekrolog: Tekna Oslo avdeling har mistet en bauta

Tekst av Terje Hassel og Trond Haider Publisert: 4. des. 2020

Svein Olav døde søndag 29. november etter en kort sykdomsperiode, bare 71 år gammel. Ved hans bortgang har vi mistet en god venn og en viktig ressurs.

Svein Olav Arnesen 07.05.1949 - 29.11.2020

Svein Olav døde søndag 29. november etter en kort sykdomsperiode, bare 71 år gammel. Ved hans bortgang har vi mistet en god venn og en viktig ressurs.

Vi kjenner Svein Olav fra hans mange tillitsverv i Tekna – Teknisk naturvitenskapelig forening. Her fremsto han med omsorg for andre medlemmer, vilje til å ta lederansvar og til å bidra med sin solide kompetanse, særlig innen teknologihistorie.

Svein Olav var utdannet sivilingeniør innen elektro fra NTH (NTNU) i 1973. Han har hatt viktige jobber i både privat, kommunal og statlig sektor. Han avsluttet sin yrkeskarriere i Norges vassdrags- og energidirektorat i 2016.

Som student ble Svein Olav allerede i 1969 medlem i Tekna, tidligere NIF. Han har i hele perioden hatt viktige verv i foreningen, bl.a. vært medlem av lønns- og interesseutvalget og vært representant på alle Teknas Representantskapsmøter siden 1985. Svein Olav har hatt et mangeårig engasjement i lokalavdelingen i Oslo, som i dag har 28 000 medlemmer. Han ledet avdelingen fra 2001 til 2004. I flere år var han styremedlem i Ingeniørenes Hus AS.

I de senere årene viet Svein Olav seg særlig for det teknologihistoriske arbeidet. Han var aktiv i Teknisk Museums venner som bl.a. arrangerer de meget godt besøkte «Familiesøndagene» på Norsk Teknisk Museum. Som styremedlem i Teknologihistorisk gruppe i Tekna ledet Svein Olav arbeidet med å reise bautaer for å hedre bragder av nasjonal betydning innen teknologi- og naturvitenskap. Blant disse var bauta for å hedre «Norsk Petroleumsvirksomhet» i Stavanger 2017 og bauta for «Industrireising i Grenseland» ved Syd-Varanger gruver i Kirkenes 2018.

Bautaen for «Industrireising i Grenseland» ved Syd-Varanger gruver i Kirkenes.

For sin store innsats i Tekna har Svein Olav mottatt Teknas Hederstegn og hedersbevisningen «Den gyldne bukk» fra lokalavdelingen.

Også lokalt på Strømmen hvor Svein Olav bodde med sin Kari og deres tre sønner, har han viet mye oppmerksomhet til industri- og teknologihistorie. Han var de senere år leder av Sagelvas venner, medforfatter i jubileumsboka «Sagelva 1520-2020» og pådriver for sikteskive på Bjønnåsen. For noen dager siden opplevde han å få etterlengtet byggetillatelse for prosjektet «Strømmen Sidebane».

I Tekna ser vi tilbake på samarbeidet med Svein Olav med takknemlighet og glede. Vi avslutter med et sitat som en Tekna-ansatt skrev da han fikk budskapet om Sveins Olavs bortgang: «Fine, lune Svein Olav. Kvil i fred».

Hilsen Terje Hassel og Trond Haider, på vegne av gode venner i Tekna Oslo avdeling