Styrer i Oslo avdeling

Styret i Oslo avdeling

Valgkomité Tekna Oslo avdeling

 • Leder
  Trond Haider
  Selvstendig næringsdrivende
  Health Economics - Medical Statistics
  95218198
 • Styremedlem
  Yngvild Linnea Andalsvik
  Fagsjef romovervåking
  Norsk Romsenter
  48211733
 • Styremedlem
  Lina Cekaite
  Regulatory Affairs Manager
  Aker Biomarine Antarctic AS Avd Oslo
  92061518
 • Styremedlem
  Dag-Johan Fossli
  Senioringeniør
  Forsvarsmateriell Landkapasiteter
  93483222
 • Styremedlem
  Elisa Elmies
  BI Developer
  Storebrand Asset Management AS
  90919058
 • Sekretær
  Ingrid Nymoen
  distriktskontorleder, Oslo
  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
  90168803

Avdelingsfagrådet i Oslo og Akershus

 • Leder
  Trude Sundtjønn
  Førsteamanuensis
  OsloMet - Storbyuniversitetet
 • Styremedlem
  Line Rogstad Ekanger
  Produksjonsleder
  Eltel Networks AS
 • Styremedlem
  Yngvild Linnea Andalsvik
  Fagsjef romovervåking
  Norsk Romsenter
 • Styremedlem
  Magnus Gåseby Gjerde
  Prosjektleder
  OPAK AS
 • Styremedlem
  Ingrid Elisabeth Skistad
  Senior Scientist
  Pharmaq AS Avd Oslo
 • Styremedlem
  Gøril Aasen Slinde
  Seniorrådgiver
  Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt Oslo
 • Styremedlem
  Arne Sommerfelt
  Engineer Scientist Inventor
  Sommerfelt Algonumerics
 • Sekretær
  Marthe Waage
  rådgiver, distriktskontor Oslo
  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • Sekretær
  Ingrid Nymoen
  distriktskontorleder, Oslo
  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Sist oppdatert: onsdag 5. mai 2021