Styrer i Oslo avdeling

Styret i Oslo avdeling

Valgkomité Tekna Oslo avdeling

 • Styremedlem
  Angela Miller
  Senior SHA/HMS rådgiver
  Cowi AS Avd Oslo
  93284682
 • Styremedlem
  Dag-Johan Fossli
  Senioringeniør
  Forsvarsmateriell Landkapasiteter
  93483222
 • Styremedlem
  Elisa Elmies
  BI Developer
  Storebrand Livsforsikring AS
  90919058
 • Styremedlem
  Emil Nygaard Nilsen
  Tjenesteforvalter
  Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten
  47329742
 • Styremedlem
  Lina Cekaite
  Regulatory Affairs Manager
  Aker Biomarine Antarctic AS Avd Oslo
  92061518
 • Styremedlem
  Yngvild Linnea Andalsvik
  Fagsjef romovervåking
  Norsk Romsenter
  48211733
 • Sekretær
  Ingrid Nymoen
  Distriktskontorleder, Oslo
  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
  90168803

Avdelingsfagrådet i Oslo og Akershus

 • Leder
  Trude Sundtjønn
  Førsteamanuensis
  OsloMet - Storbyuniversitetet
 • Styremedlem
  Andreas Lyngtveit Lindland
  Sivilingeniør
  Norconsult AS
 • Styremedlem
  Arne Sommerfelt
  Engineer Scientist Inventor
  Sommerfelt Algonumerics
 • Styremedlem
  Ingrid Elisabeth Skistad
  Senior Scientist
  Pharmaq AS Avd Oslo
 • Styremedlem
  Magnus Gåseby Gjerde
  Prosjektleder
  OPAK AS
 • Styremedlem
  Yngvild Linnea Andalsvik
  Fagsjef romovervåking
  Norsk Romsenter
 • Sekretær
  Marthe Waage
  Distriktskontorleder, Østfold
  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • Sekretær
  Stine Audestad
  Rådgiver, Oslo
  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • Sekretær
  Ingrid Nymoen
  Distriktskontorleder, Oslo
  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Sist oppdatert: onsdag 5. mai 2021