Medlemsnettverk i Oslo avdeling

Disse gruppene har hovedsaklig aktivitet av sosial art, men holder også kurs og foredrag. Yngre medlemmer har Tekna Ung, det finnes studentnettverk, seniornettverk, sosialt møtested i klubben og regionale grupper for Romerike og Asker og Bærum.

Tekna Sosial

Tekna Sosial er et helt nytt tilbud med sosiale aktiviteter, som er åpne for alle medlemmer i Oslo og Akershus. Vi ønsker å tilby kurs og arrangementer der du kan bygge nettverk, bli kjent med andre Tekna-medlemmer og lære noe nytt. Hvis du har forslag til aktiviteter eller vil være med på å forme dette tilbudet, hører vi gjerne fra deg.

Kontakt: Ida Breivik, 9001 8228, ida.breivik@tekna.no

  

Tekna Ung Oslo

Tekna Ung har som navnet indikerer målgruppen Tekna-medlemmer til og med 37 år. Gjennom ulike sosiale og "faglige" arrangementer og turer har vi som mål å drive nettverksbygging for yngre medlemmer. Eksempler på arrangementer er skiturer, fotokurs, golfkurs og førstehjelpskurs. De fleste arrangementene er sponset helt eller delvis av Tekna Oslo avdeling og noen er åpne for å ta med en venn/kollega.

Vi arrangerer av og til Tekna-Pub i Ingeniørenes Hus på fredager. Disse pubkveldene er åpne for alle Tekna-medlemmer med følge. Ofte har vi et tema for kvelden, f.eks. vinsmaking eller konsert. Vi holder oppe til kl 23.00 og selger drikke til kostpris. For de som ønsker det fortsetter fredagskvelden på byen.

Leder: Iselinn Vindstad

Sekretariat: Ida Breivik, 9001 8228, ida.breivik@tekna.no   

 

 

Studentgruppene i Oslo og Akershus

Tekna Student har mange tilbud til studentmedlemmene, bl.a. en rekke skreddersydde kurs og aktiviteter. Tekna Oslo avdeling støtter studentaktivitetene i Oslo og Akershus. Tekna Oslo avdelings styre har studentobservatører både fra lærestedene i Oslo og NMBU.

Les mer om studentaktiviteter på NMBU

Kontaktperson: Jonas Rydtun Winsvold (Observatør, Studentkontakt)

Les mer om studentaktiviteter i Oslo

Kontaktperson: Hanne Helseth (Observatør, Studentkontakt)

Senior forum

Medlemsnettverket Senior Forums formål er av sosial karakter. Senior Forum er åpen for alle medlemmer av Oslo avdeling som har fylt 60 år. Ektefeller og andre partnere er hjertelig velkommen til samtlige arrangementer. Senior Forum har 2-3 foredragskvelder av historisk/kulturell karakter, samt et teater eller museumsbesøk og en kulturtur hvert halvår. I tillegg arrangeres trimaktiviteten «Seniortrimmen» i gruppens regi.

Leder: Karl-Erik Høgvall

Sekretariat: Ida Breivik, 9001 8228, ida.breivik@tekna.no           

Klubben

Medlemsnettverket «Klubben» har tilhold i Ingeniørenes Hus hvor Klubbstyret den andre torsdag i hver måned i «sesongen» arrangerer klubbkveld. Møtene byr alltid på et interessant foredrag, servering av enkel velsmakende mat og drikke og diskusjon om forenings- og samfunnsspørsmål. Alle medlemmer av Oslo avdeling kan delta på klubbmøtene.

Leder: Roger T. Steinor  

Sekretariat: Ida Breivik, 9001 8228, ida.breivik@tekna.no      

Romerikegruppen

Romerikegruppen samler Tekna-medlemmene i området for faglige og sosiale arrangementer.

Kontaktperson: Jon Samseth (leder)   

Sekretariat:  Ida Breivik, 9001 8228, ida.breivik@tekna.no   

Asker- og Bærumsgruppen

Asker- og Bærumsgruppen samler Tekna-medlemmene i området for faglige og sosiale arrangementer.

Kontaktperson: Harald Pleym Myhr (leder)  

Sekretariat: Ida Breivik, 9001 8228, ida.breivik@tekna.no   

Sist oppdatert: 24. april 2017