Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Person sitter og spiller dataspill

Råd og tips

Foreldreprat x Tech nights: Spillkveld!

Oppdatert: 9. mai 2022 Streaming

Styrk kunnskapen din om barns digitale liv og få et bedre utgangspunkt for å sette gode rammer for positive opplevelser knyttet til spill og skjerm.

KORUS Øst har spilleavhengighet og problematisk dataspilling som nasjonalt ansvarsområde, kompetansehevende tiltak står sentralt i arbeidet. De ansatte har bred og ulik erfaring både innen behandling, forebygging og forskning. Gjennom Handlingsplanen mot spilleproblemer jobber KORUS Øst med ulike tiltak som skal gjøre at færrest mulig får problemer med spill, at det skal være mulig å få hjelp for dem som trenger det, og at foreldre selv skal kunne løse sin families utfordringer på best mulig måte.

Om foredragsholderne

Stian Overå er oppvokst med Nintendo på 1980-tallet. I dag er han hobbygamer, gamerforelder og spillforsker. Han har doktorgrad i sosialantropologi og mye erfaring med forskning på skole, utdanning og digital mediebruk. I 2020 startet han på et postdoktorprosjekt om ungdom og e-sport. I prosjektet skal han undersøke hva slags utfordringer og muligheter ungdom møter innen e-sportsmiljøet, og hvordan e-sport farger andre arenaer i livet.

Magnus Eidem er utdannet sosionom med tilleggsutdanning innenfor kognitiv terapi og spilleavhengighet. Han har jobbet med spillproblematikk siden 2006 og har bred klinisk erfaring i tillegg til hyppige forelesninger om både penge- og dataspill. Han er også en «hobby-gamer» og har spilt hele oppveksten, noe som også har gitt verdifulle perspektiv og forståelse i møtet med de som søker hjelp.

Les også