Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Panoramabilde av et landskap hvor et langt tog med jernmalm kjører
Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR

Bauta for Ofotbanen

I mars 2013 reiste Tekna en bauta for å hedre de arbeider og ingeniører som rundt år 1900 bygde det som den gang ble betegnet som et teknologiske mesterverk.

Ta et selvportrett med en bauta og vinn en sekk!

Gjør norgesferien ekstra minneverdig med Tekna-bautaene. Vi trekker 3 vinnere som får tilsendt en Norrøna 20L sekk.

Jernmalm fra gruvene i Kiruna skulle transporteres til isfri havn og utskipning i Narvik. «Ofotbanen» er 42 km lang, har 20 tunneler og stiger 515 meter (1,7%) fra Narvik til Bjørnefjell ved riksgrensen. Ofotbanen ble åpnet for trafikk 1902, da den offisielle sammenkoblingen mellom den svenske og norske banen ble foretatt. Banen ble offisielt innviet av kong Oscar II 14. juli 1903.

I 1898 bestemte den svenske Riksdagen og det norske Stortinget at jernbanebyggingen på strekningen Gällivare – Kiruna – Ofoten skulle utføres i statlig regi både på svensk og norsk side av grensen. Dette skulle bli begynnelsen på det største svensk-norske anleggsprosjekt som noensinne er blitt til på Nordkalotten. Byggingen på norsk side ble utført i regi av Norges Statsbaner. På det meste var det mer enn 1500 arbeidere på anlegget. Tunnelene ble først drevet med håndmakt av dyktige rallarer, men fremdriften måtte økes og man trengte strøm til drift av elektriske kompressorer som kunne drive fjellborene. Hundalsfossen kraftverk ble bygget fra 1900 til 1901 og forsynte deretter borene med strøm og fremdriften kunne økes. Nok et høyteknologisk mesterverk.

panoramabilde over et snølandskap, hvor et tog med jernmalm kjører
Ofotbanen har en stigning på 515 meter (1,7%) fra Narvik til Bjørnefjell ved riksgrensen. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR

Hoveddelen av trafikken på banen er malmtog som kommer med malm og pellets fra LKABs gruver i Kiruna. Det transporteres 15,9 mill. tonn gods per år på Ofotbanen. Det er mer enn all annen godstrafikk med jernbane i Norge til sammen. Det går daglige godstog fra Oslo til Narvik på Ofotbanen. Passasjertrafikken er økende ikke minst på grunn av turisme. Ofotbanen er Norges mest lønnsomme jernbanestrekning.

Les mer om Ofotbanen:

Bautaens plassering:

Tekna-bautaene

Tekna reiser bautaer rundt omkring i landet som skal minne oss om bragder innen teknologi og realfag. Les mer om andre Tekna-bautaer for store og viktige norske teknologi- og forskningsbragder.

Les også