Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Bauta for Aura kraftverk

Bauta for Norsk vannkraftutbygging, Aura kraftverk – en ingeniørbragd

Bautaen ble avduket på Aura kraftverk i 2003 og var den første bautaen som Tekna reiste. Bautaen er til heder for dem som bygde kraftverket, og for all norsk vannkraftutbygging som til da hadde funnet sted.

Ta et selvportrett med en bauta og vinn en sekk!

Gjør norgesferien ekstra minneverdig med Tekna-bautaene. Vi trekker 3 vinnere som får tilsendt en Norrøna 20L sekk.

Utbyggingen av Aura kraftverk (1953 - 56) var svært nyskapende og markerte starten på det mange kalte den «kraftsosialistiske epoken». Staten kjøpte fallrettigheter i stor stil og sikret at «det norske arvesølvet» kom det norske folk til gode. Lite ante utbyggere og motstandere den gang om at den norske vannkraftutbyggingen mange år senere, skulle bli kalt «Europas grønne batteri».

Aura kraftverk, med en årsproduksjon 1 877 GWh, var det største norske vannkraftverket til da, og tilsvarte hele årsbehovet til Trondheim by.

Det ble sprengt ut 14 km tilførselstunneler fra nærliggende vassdrag, og en 16 km lang hovedtunnel. Den gikk  fra Holbuvatnet og ned mot de 1100 meter lange rørene som faller med 45 grader og ender rett inn i turbinene. Fyllingsdammen, som ble bygget i enden av Aursjøen, var den største i sitt slag; 1000 meter lang og 40 meter høy.  Se 3 minutter lang video fra utbyggingen av Aura Kraftverk.

Viktige erfaringene fra Aura-utbyggingen ble senere brukt til vesentlig større utbygginger hvor den største er Tonstad kraftverk i Sirdal (1968) med hele 3800 GWh. Til sammen, med store og små, er det bygget drøyt 1700 vannkraftverk i Norge med en samlet årsproduksjon på 136 800 GWh (137 TWH terrawatt timer).

I  2020 kom 90 prosent av all el-kraftproduksjon i Norge fra vannkraft. På verdensbasis utgjorde da vannkraft ca. 12 prosent av den totale el-kraftproduksjonen.

Riksantikvaren har fredet Aura kraftverk som et kulturminne og begrunner fredningen  med at Aura kraftverk representerer etterkrigstidens statlige vannkraftutbygging og industripolitikk. Kraftverket ligger i sin helhet inne i fjellet bak portalbygningen, mens ventilkammeret/vaktmannshuset ligger høyt oppe i fjellsida over portalbygget. Aura er arkitektonisk representativt for mange av etterkrigstidens fjellanlegg. Aura var det første statlige kraftanlegget med turbinene lagt inne i fjellet.

Les mer om norsk vannkraft:

Bautaens plassering:

Tekna-bautaene

Tekna reiser bautaer rundt omkring i landet som skal minne oss om bragder innen teknologi og realfag. Les mer om andre Tekna-bautaer for store og viktige norske teknologi- og forskningsbragder.

Les også