Aktuelt

Bauta for A/S Norsk Jernverk

10. juli 2021

Bautaen blir avduket 10. juli 2021 under markeringen av 75-års jubileet for Stortingets vedtak 10. juli 1946, om å etablere jernverket i Mo i Rana.

Bautaen er reist for å hedre:

  • Modige politikere som landet «Jernsaken» i Norge etter flere tiårs diskusjon.
  • Innovative teknologer som tok i bruk moderne teknologi
  • Dyktige arbeidere, ofte omskolert fra primærnæringene i området.

Sammen etablerte disse aktørene nasjonal storindustri basert på lokale malmforekomster, lokal vannkraft og lokal arbeidskraft. Etableringen av A/S Norsk Jernverk i Mo i Rana er en industribragd av stor regional og nasjonal betydning. Begrunnelsen for etableringen var å gjøre Norge mer selvforsynt av stål, samt å bidra til styrking av landsdelen.

A/S Norsk Jernverk startet produksjonen 19. april 1955. Gikk fra statlig til privat eierskap etter stortingsvedtak om avvikling av jernverket i 1988. Stortinget vedtok samtidig å legge ned den malmbaserte stålproduksjonen i Mo i Rana.

Dagens industri i Mo Industripark driftes til dels videre på tuftene til det gamle Jernverket. I dag er dette en region med avansert teknologisk næringsvirksomhet og stor bredde. Mo Industripark er i dag et av Norges største industrimiljøer med rundt 2500 ansatte fordelt på over 100 virksomheter.

Les mer om virksomhetene på Mo industriparks nettsider og deres historieside om A/S Norsk Jernverk.