Bli medlem og få større nettverk og flere venner som deler dine interesser for teknologi, naturvitenskap og realfag. Du får nyttige kurs og arrangementer, støtte på vei ut i arbeidslivet, og forsikring inkludert i medlemskapet. Medlemskapet koster kr 150 pr halvår, og melder du deg inn og betaler nå får du neste semester gratis. Tekna har ca 5800 studentmedlemmer på NTNU i Trondheim, og ca 40 studentkontakter som fordeler seg over de fleste linjer.

Kommende arrangementer

Tittel Dato Sted
21.11.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
27.11.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
30.11.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
Sist oppdatert: 2. oktober 2017