Bli medlem og få større nettverk og flere venner som deler dine interesser for teknologi, naturvitenskap og realfag. Du får nyttige kurs og arrangementer, støtte på vei ut i arbeidslivet, og forsikring inkludert i medlemskapet. Medlemskapet koster kr 150 pr halvår. Tekna har ca 5500 studentmedlemmer på NTNU i Trondheim, og ca 40 studentkontakter som fordeler seg over de fleste linjer.

Kommende arrangementer

Tittel Dato Sted
30.08.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
05.09.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
12.09.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
13.09.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
19.09.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
20.09.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
26.09.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
28.09.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
30.09.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
10.10.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
18.10.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
25.10.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
02.11.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
04.11.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
07.11.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
21.11.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
23.11.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
28.11.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
06.12.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
07.12.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
Sist oppdatert: 16. september 2016