Bli medlem og få større nettverk og flere venner som deler dine interesser for teknologi, naturvitenskap og realfag. Du får nyttige kurs og arrangementer, støtte på vei ut i arbeidslivet, og forsikring inkludert i medlemskapet. Medlemskapet koster kr 150 pr halvår. Tekna har ca 5500 studentmedlemmer på NTNU i Trondheim, og ca 40 studentkontakter som fordeler seg over de fleste linjer.

Kommende arrangementer

Tittel Dato Sted
29.03.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
29.03.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
30.03.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
24.04.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
02.05.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
09.05.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
Sist oppdatert: 16. september 2016