Bli medlem og få større nettverk og flere venner som deler dine interesser for teknologi, naturvitenskap og realfag. Du får nyttige kurs og arrangementer, støtte på vei ut i arbeidslivet, og forsikring inkludert i medlemskapet. Medlemskapet koster kr 150 pr halvår. Tekna har ca 5800 studentmedlemmer på NTNU i Trondheim, og ca 40 studentkontakter som fordeler seg over de fleste linjer.

Kommende arrangementer

Tittel Dato Sted
26.09.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
26.09.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
28.09.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
28.09.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
02.10.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
03.10.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
04.10.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
04.10.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
17.10.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
17.10.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
18.10.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
25.10.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
31.10.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
02.11.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
04.11.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
07.11.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
21.11.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
23.11.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
28.11.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
29.11.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
04.12.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
Sist oppdatert: 14. august 2017