Kvinne justerer på maskin

Arbeidsmarkedet for nyutdannede teknologer og realister med mastergrad har styrket seg i 2021, og er det beste siden 2013, viser Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse, som måler status blant nyutdannede Tekna-medlemmer fem måneder etter studieslutt.

93 prosent i jobb

Arbeidsmarkedet for nyutdannede Tekna-medlemmer er svært godt, og næringslivet etterspør i stadig større grad teknologisk og realfaglig kompetanse. 93 prosent av alle som avsluttet studiene sommeren 2021 var i arbeid fem måneder senere. I 2020 var dette tallet 90 prosent.

Antallet nyutdannede som rapporterte at de var ledige fem måneder etter studieslutt var 5,5 prosent. Til sammenligning rapporterte over 16 prosent at de var ledige i 2016, da krisen i oljesektoren hadde rammet arbeidsmarkedet.

 

Aktuelt: Svært godt arbeidsmarked for nyutdannete

Arbeidsmarkedet for nyutdannete teknologer og realister er nå meget sterkt. 93 prosent av kandidatene er i jobb fem måneder etter avsluttede studier. Dette er de beste tallene siden 2013.

77 prosent får jobb før studieslutt

Hele 77 prosent av respondentene svarte at de hadde fått jobb før studiene var avsluttet. Dette er det høyeste tallet siden 2013. Tallene viser at konkurransen om teknologisk og realfaglig arbeidskraft er økende.

Matematikk og realfag mest etterspurt

Matematikk, realfag, IKT og bygg og anlegg er fagene der flest nyutdannede har fått jobb. Innen fagområdene matematikk, realfag, IKT og bygg er etterspørselen spesielt stor. I disse fagområdene hadde henholdsvis 100 prosent, 100 prosent, 97 prosent og 97 prosent av de nyutdannede jobb før studieslutt.  Biologi har den laveste andelen, med 83 prosent i arbeid.

Fysikk er faget som har hatt den sterkeste veksten av nyutdannede som raskt får jobb. 89 prosent av kandidatene hadde i år jobb fem måneder etter studieslutt, mens tilsvarende tall i 2016 var 63 prosent. Også fag som realfag og matematikk har hatt sterk vekst.

Flest vil jobbe privat

Privat sektor er den mest foretrukne sektoren blant de nyutdannede. Hele 78 prosent av respondentene mente dette var den sektoren de helst ønsket å jobbe i. 7 prosent rapporterte at de foretrakk jobb i staten, mens 3 prosent hadde kommunesektor som sitt primærønske. 

80 prosent får jobb i privat sektor

Når vi ser på hvor kandidatene faktisk fikk jobb, svarte 80 prosent av respondentene privat sektor. 15 prosent svarte statlig sektor, mens 5 prosent svarte kommunal sektor. En større andel menn enn kvinner fikk jobb i privat sektor, noe som samsvarer med hvilken sektor de rapporterte at de ønsket seg til.

Jobben er relevant

De fleste nyutdannede svarte at de fikk jobb som samsvarer med fagretning og utdanningsnivå. 87 prosent svarte at de helt eller delvis fikk jobb som er relevant for utdanningen deres, mens 90 prosent svarte at de helt eller delvis oppga at jobben samsvarer med utdanningsnivået/mastergraden.

Utviklingsmuligheter viktigst i jobbvalg

Nyutdannede Tekna-medlemmer er opptatt av å ha faglig utfordrende og utviklende oppgaver, og god lønn. 80 prosent av de nyutdannede mente utviklingsmuligheter var viktig ved valg av første jobb. 78 prosent svarte at arbeidsoppgavene var viktig, mens 73 prosent svarte at lønn var viktig. Bare 27 prosent svarte at geografisk beliggenhet var viktig da de søkte, og dette indikerer at mange kan være villige til å flytte på seg for å få den jobben de ønsker.

Digitale jobbsøk viktigste kanal

Nesten halvparten av de nyutdannede fikk jobb via digitale kanaler, enten via annonser på selskapenes nettsider, eller via digitale jobbdatabaser. Det har de siste årene vært en endring, fra at kontakter og nettverk var viktigste kanal inn i arbeidsmarkedet, til at de digitale flatene nå dominerer.

Lønnsanbefaling og jobbkontrakt

Teknas nyutdannede har relativt god kjennskap til foreningens tilbud om lønnsstatistikklønnsanbefaling og gjennomgang av arbeidskontrakt. 88 prosent kjente til lønnsstatistikken, 83 prosent kjente til begynnerlønnsanbefalingen, mens 66 prosent kjente til tilbudet om gjennomgang av jobbkontrakt. Andelen som brukte disse tilbudene i forhandlinger med arbeidsgiver var lavere. 20 prosent rapporterte at de hadde brukt lønnsstatistikken, 24 prosent svarte at de hadde vist til begynnerlønnsanbefalingen, mens 16 prosent hadde bedt om kontraktgjennomgang. 

 

Om undersøkelsen

Til toppen