Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

Helseberedskapsmeldingen

Publisert: 3. jan. 2024

Våre medlemmer er representert i helseforvaltningen og på tjenestestedene, og besitter faglig innsikt og kompetanse som vil være avgjørende for å få til mer effektive og bedre løsninger i arbeidet med helseberedskap i bredt.

Last ned Teknas høringsinnspill her:

 Innspill fra Tekna på helseberedskapsmeldingen (pdf)
Sendt til Stortingets helse- og omsorgskomité

Noen hovedtrekk fra høringsinnspillet:

  • Gode prosesser med involvering er avgjørende: Kritikk av dårlig prosess i organisatoriske endringer i helseforvaltningen, manglende konsekvensanalyse, tillitsvalgte involvering og forankring fører til utfordringer i implementeringsfasen.

  • Advarsel mot endringer uten grundig forarbeid: Tekna advarte mot organisatoriske endringer i helseforvaltningen før grundig gjennomgang av forslagene, og understreker viktigheten av god planlegging og dialog for å unngå negativ innvirkning på tjenesteproduksjonen.

  • Utvalg for særskilte risikoområder: Forslag om etablering av utvalg for risikoområder innen helseberedskapen, med oppfordring til Stortinget om å vektlegge ansattes involvering i utvalgenes opprettelse og oppgaver.

  • Risiko og sårbarheter i helseberedskap: Kritikk av manglende omtale av strømutfall og alternative energikilder i beredskapsmeldingen, med fokus på viktigheten av energi for å opprettholde vitale tjenester.

  • Tilgang på ressurser i helsepersonell: Henvisning til rapport som indikerer mangel på helsepersonell, med Teknas forslag om å endre arbeidsmåter, utnytte ny teknologi og fordele oppgaver mellom ulike profesjoner for å møte utfordringene.

  • Stortingets rolle i å fremme utvikling: Oppfordring til Stortinget om å understreke viktigheten av bedre utvikling, utnyttelse av kompetanse og teknologisk framgang for å frigjøre menneskelige ressurser og styrke beredskapen.

  • Fokus på konsekvensanalyse og involvering: Teknas vektlegging av behovet for grundige konsekvensanalyser og involvering av ansatte og tillitsvalgte for å sikre vellykkede organisatoriske endringer.

  • Energiberedskapens betydning: Kritikk av manglende fokus på strømutfall i helseberedskapen, med påpekning av viktigheten av å opprettholde nødvendige funksjoner gjennom alternative energikilder.

     
 

Relaterte bærekraftsmål

Les også