Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

Teknas innspill til Datatilsynets veileder - Overvåkning av ansattes bruk av elektronisk utstyr

Publisert: 29. nov. 2023

Datatilsynet har bedt om innspill til veileder om overvåkning av ansattes bruk av elektronisk utstyr som allerede ligger tilgjengelig på Datatilsynets nettside. Tekna har vurdert veilederen sammen med egne tillitsvalgte og internt i vårt sekretariat. Tekna har da konkludert med å utforme et forslag til en alternativ veileder.

Last ned Teknas høringsinnspill her: Teknas innspill til Datatilsynets veileder - Overvåkning av ansattes bruk av elektronisk utstyr (pdf)
Sendt til Datatilsynet

Noen hovedtrekk fra innspillet:

  • Datatilsynets samarbeid med andre aktører når de utformer veiledere er positivt.
  • Kontroll- og overvåkningsproblemer, spesielt bossware, er erfart av Teknas medlemmer og tillitsvalgte.
  • FAFO-rapport nr. 2023:12 om digitalisering, personvern og tillitsvalgtes medvirkning refereres i denne sammenheng.
  • Forslag om endring av forskriftens tittel for å tydeliggjøre og inkludere både kontroll og overvåkning.
  • Ønske om en oppdatert veileder om kontroll og overvåkning i arbeidslivet, med Teknas involvering.
  • Kritikk av Datatilsynets veileder som tung og omfattende, med behov for klargjøring av sentrale begreper.
  • Forslag til alternativ veileder for overvåkning av ansattes bruk av elektronisk utstyr, med tydelige vilkår og eksempler.

Relaterte bærekraftsmål

Les også