Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
En mann som tar rundt en kvinne, som dytter han bort

Politisk

Stortingsmelding om seksuell trakassering

Publisert: 22. mai 2023

Les innspillet her: Innspill til Akademikerne om Stortingsmelding om seksuell trakassering (pdf)

Sendt til Akademikerne

 

Høringsinnspillet kort oppsummert:

  • Rapporten "Trakasseringsbarometeret 2023" viser at forebygging av seksuell trakassering på arbeidsplassen fortsatt har en lang vei å gå.
  • Hovedfunnene i rapporten viser at 1 av 5 har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i løpet av de siste 12 månedene, og 1 av 5 har blitt trakassert seksuelt i løpet av arbeidslivet.
  • Majoriteten, 57 prosent, oppgir at seksuell trakassering i hovedsak skjer på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.
  • Rapporten viser at 2 av 5 personer som har varslet arbeidsgiver eller verneombud/tillitsvalgt, ikke er fornøyd med hvordan varselet ble fulgt opp.
  • Blant lederne oppgir 37 prosent at seksuell trakassering ikke er en del av det systematiske HMS-arbeidet.
  • Tekna legger vekt på tillitsvalgtopplæringen og understreker at ledere har det overordnede ansvaret for å forebygge seksuell trakassering. De ønsker å fokusere mer på dette temaet og etablere en god kultur og tillit slik at varsling blir tatt alvorlig.
  • Tekna støtter veilederen utarbeidet av Arbeidstilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og partene i utelivsbransjen, som inneholder seks tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.
  • Tekna mener at veilederen har overføringsverdi til andre bransjer og støtter regjeringens forslag om å presisere at vernet mot trakassering i arbeidsmiljøloven også omfatter seksuell trakassering.

Se stream fra Lansering av landets første trakasseringsbarometer

 

 

Relaterte bærekraftsmål

Les også