Høring: Forslag til tiltak for bedre kjønnsbalanse i styrer og ledelse

Tekna er opptatt av at arbeidslivet skal være inkluderende og gjenspeile mangfoldet i befolkningen.