Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Getty images

Politisk

Stortingshøring: Endringer i etterretningstjenesteloven

Publisert: 21. apr. 2023

Les høringsinnspillet her: Teknas høringssvar om endringen i E-loven (pdf)

Sendt til Stortingets forvarskomité

 

Høingsinnspillet kort oppsummert:

  • Tekna er bekymret for de vidtrekkende konsekvensene av Etterretningstjenesteloven, og mener det nåværende forslaget er mer inngripende enn tidligere versjoner.
  • Departementet har fjernet kriteriene fra EU-dommen La Quadrature de Net, noe som svekker domstolskontrollen og rettsikkerheten.
  • Tekna mener det bør holdes en ny høring om lovforslaget, og at det er viktig at det blir grundig behandlet av Utenriks- og forsvarskomiteen.
  • Departementet har foreslått et vilkår om at elektronisk kommunikasjon som transporteres over den norske grensen kan speiles for å etablere et informasjonsgrunnlag for etterretningsformål.
  • Tekna deler ikke departementets syn på hva som kan begrunne speiling for etterretningsformål, og mener det ikke er godt nok begrunnet.
  • Tekna mener det er en svekkelse av rettsvernet for individet at vurderingskriteriene fra La Quadrature de Net er tatt ut av det nye lovforslaget.

Les om høringen på Stortinget.no her

Relaterte bærekraftsmål

Les også