Hvem kan bli medlem

Alle som har eller holder på med en mastergrad der realfag, teknologi eller naturvitenskap utgjør en vesentlig del av utdanningen, er velkommen til å søke om medlemskap i Tekna.

Ordinært opptak

Har du fullført en mastergrad (eventuelt hovedfag/sivilingeniør) som inneholder minimum 120 studiepoeng innenfor realfag, teknologi eller naturvitenskap, kan du søke ordinært opptak hos oss.

Student

Er du student og har planer om å fullføre en mastergrad som inneholder minimum 120 studiepoeng innenfor realfag, teknologi eller naturvitenskap på enten bachelor- eller mastergradsnivå, kan du bli studentmedlem.

Utdanning fra utlandet

Har du utdanning fra utlandet er du velkommen til å sende oss en søknad om medlemskap på vanlig måte. Vi tar utgangspunkt i NOKUT sine retningslinjer ved behandling av søknader med utenlandsk utdanning, og vil ved behov ta kontakt med deg dersom vi trenger dokumentasjon. Hvis du har en NOKUT-uttalelse som bekrefter at utdanningen din tilsvarer en norsk mastergrad kan du legge ved uttalelsen i søknadskjemaet.

Særskilt opptak

Har du en lavere grad (for eksempel cand.mag., ingeniør, bachelor) og selv mener at du har tilegnet deg kompetanse på mastergradsnivå gjennom etterutdanning og/eller gjennom jobb, kan du søke om særskilt opptak. Da er det Opptaksrådet som behandler søknaden din.

Opptaksrådet møtes 3-4 ganger hvert år.

Frister for å søke i 2021 er:

  • 04. januar (for vurdering i februar)
  • 14. april (for vurdering i mai)
  • 27. juli (for vurdering i september)
  • 29. oktober (for vurdering i desember)

Her finner du søknadskjema og mer informasjon.

Vedtekter Opptaksrådet

Sist oppdatert: 3. desember 2020