Siden 2016 har det blitt 51% flere programvareutviklere i Norge.

Programvareutviklere har Norges høyeste jobbvekst

Tekna-yrket programvareutviklere har hatt Norges høyeste prosentvise jobbvekst de siste fem årene. Målt i antall nye jobber er det fire Tekna-yrker på topp ti i Norge.

Med tallene for jobbvekst i 1. kvartal er det nå gått fem år siden begynnelsen på SSBs nye statistikk for norske arbeidsplasser. I denne perioden har det blitt 51 prosent flere programvareutviklere i Norge. Det topper i Norge foran «Eiendomsmeglere og – forvaltere». Da er alle yrker med mindre enn 500 lønnstakere holdt utenom fordi selv små endringer gir store prosentvise utslag.

Målt i antall nye lønnstakere kommer hele fire Tekna-yrker inn på topp ti i Norge. Det er kun de store yrkesgruppene som kan hevde seg i en konkurranse om antall nye jobber. Det offentlige, IKT og bygg og anlegg dominerer på topp ti.

 

Hvis vi ser på alle Tekna-yrkene samlet så er det IKT-yrkene som dominerer i toppen for både prosentvis vekst og for antall nye jobber. I tillegg har det vært høy vekst i bygg og anlegg for landskapsarkitekter, arealplanleggere, sivilingeniører i bygg og anlegg, ledere av bygge- og anleggsvirksomhet og sivilarkitekter. I motsatt ende har det vært en spesielt svak utvikling i Tekna-yrker med tilknytning til olje- og industrivirksomhet.

Les også IKT har høyest lønnsvekst