Både sterk jobbvekst og lønnsvekst har preget IKT-yrkene de siste 5 årene.

IKT har høyest lønnsvekst

IKT utgjør fem av de syv Tekna-yrkene med høyest samlet lønnsvekst de siste fem årene, ifølge tall fra SSB. Flere oljerelaterte yrker dominerer bunnen av lista.

Med tallene for lønnsutviklingen i 1. kvartal er det nå gått fem år siden begynnelsen på SSBs lønnsstatistikk for alle norske yrker.  De fem IKT-yrkene på toppen av lista er sikkerhetsanalytikere, ledere av IKT-enheter, sivilingeniører innen telekommunikasjon, andre programvare- og applikasjonsutviklere og programutviklere. Disse yrkene har i hovedsak også hatt sterk jobbvekst i den samme perioden.

Programvareutviklere har Norges høyeste jobbvekst.

I motsatt ende er ledere av olje- og gassutvinning den største gruppen med svak lønnsutvikling de siste fem årene. Noen andre små yrkesgrupper har hatt like svak eller svakere prosentvis lønnsutvikling. Det store bildet viser imidlertid svak lønnsutvikling i olje- og industrirelaterte yrker, og disse sektorene har også hatt en svak utvikling i antall jobber i den samme perioden.

 

 

Er du interessert i Teknas lønnsstatisikk basert på innrapportert lønn fra medlemmer en gang i året, finner du den her: Teknas lønnsstatistikk 2020