Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
oljeborringsplattforrm

Høy lønnsvekst. Ledere innen olje- og gassutvinning hadde høyest lønnsvekst blant Tekna-yrkene i fjor.

Oljevinnere i klimakrise

Det er ingen klimakrise å spore i lønnsutviklingen til ledere innen olje- og gassutvinning. Disse lederne styrket i fjor førsteplassen som best betalte yrke i Norge, og fikk også høyest lønnsvekst blant Tekna-yrkene.

Onsdag kom Statistisk Sentralbyrå med nye tall for lønnsutviklingen fra september 2018 til september 2019. Tallene baserer seg på alle lønnsmottagere i hele Norge brutt ned på yrker og næringer. Månedslønn inkluderer her uregelmessige tillegg og bonus, men ikke overtidsgodtgjørelse.
Yrkeskategorien for den enkelte rapporteres inn av den respektive arbeidsgiver gjennom A-ordningen. Yrkeskoden skal bestemmes av faktiske arbeidsoppgaver, men erfaring viser ifølge SSB at det grovt stemmer med utdanning der det er relevant.

Fra september 2018 til september 2019 økte den gjennomsnittlige månedslønnen i Norge med 3,7 prosent. De to foregående årene var veksten henholdsvis 2,4 og 2,9 prosent. Lønnsveksten i fjor var dermed den høyeste på flere år, ifølge SSB. Til sammenligning hadde ledere innen olje- og gassutvinning en vekst i månedslønnen på 4,8 prosent, som var høyest blant Tekna-yrkene. Gjennomsnittlig månedslønn i Norge var i september 2019 på omtrent 47 300, ifølge SSB. Alle Tekna-yrker ligger over gjennomsnittet.

Sivilingeniører i petroleumsteknologi økte den gjennomsnittlige månedslønnen med 1,7 prosent, som var klart svakere enn oljelederne. Ved tolkningen av tallene må det imidlertid tas forbehold om at gjennomsnittslønningene påvirkes av en såkalt sammensetningseffekt. I 2016 ble eksempelvis lønnstallene påvirket av at ansatte med lavere lønnsnivå hadde sluttet eller mistet jobben i oljenæringen.

Les også: Shipping fortsatt på lønnstoppen

Les også: Så mye mer tjener du med master

Oljeledere på lønnstoppen