Illustrasjonsbildet fra innsiden av kommandobroen til et sjøfarende fartøy. Det er mørkt utenfor og flere instrumenter og skjermer lyser opp broen hvor en person står til høyre i bildet og hviler hendene på et tastatur.

Lønnstoppen. For lønnsmottagere med høyere lengre utdanning er det næringen «Sjøfart og kysttrafikk med gods» som har høyest gjennomsnittlig månedslønn. (Foto: Gettyimages)

Shipping fortsatt på lønnstoppen

Shipping har fortsatt de høyeste lønningene i Norge for lønnsmottagere med master- og forskerutdanning. Olje- og gassnæringen er på andreplass.

Onsdag kom Statistisk Sentralbyrå med nye tall for lønnsutviklingen fra september 2018 til september 2019. Tallene baserer seg på alle lønnsmottagere i hele Norge brutt ned på yrker og næringer.

Les også: Så mye mer tjener du med master

For lønnsmottagere med høyere lengre utdanning er det «Sjøfart og kysttrafikk med gods» som har høyest gjennomsnittlig månedslønn med 101 730 kroner etterfulgt av «Utvinning av råolje og naturgass inkludert tjenester» på andreplass med 99 610 kroner. Månedslønn inkluderer her uregelmessige tillegg og bonus, men ikke overtidsgodtgjørelse.

Shipping på lønnstoppen

Lønnsmottagere med universitets- og høgskoleutdanning, høyere nivå, og forskerutdanning