Mann og kvinne i verneutstyr på en oljerigg

Ifølge SSB lå langtidsutdannede i olje- og gassnæringen fortsatt på lønnstoppen sammenlignet med andre Tekna-yrker.

Oljenæringen gjenerobret lønnstoppen

Olje- og gassnæringen hadde fjorårets høyeste lønninger for ansatte med master- og forskerutdanning, viser tall fra SSB. IT-næringen har stor kompetansemangel, men havnet på 22. plass på nivå med metallvareindustri og maskinindustri.

En lønnsmottaker med master- eller forskerutdanning i olje- og gassnæringen tjente gjennomsnittlig 97 080 kroner i måneden i fjor, slik det framgår av tabellen nederst i denne artikkelen. Olje- og gassnæringen hadde nær 13 000 jobber med lang høyere utdanning i fjor. Shipping fulgte på andreplass ned fra en førsteplass året før.

Til sammenligning hadde de langtidsutdannede i IT-næringen en gjennomsnittlig månedslønn på 72 590 kroner. Det gir 34 prosent høyere lønn for langtidsutdannende i olje- og gassnæringen enn i IT-næringen.

Utenom olje- og gassnæringen var det industrien som hadde de høyeste lønningene for langtidsutdannede innenfor de typiske Tekna-næringene. De langtidsutdannede i industrien utgjør imidlertid relativt få jobber.

Les også Oljeledere på bonustoppen blant Tekna-yrker

Langtidsutdannede i bygg, anlegg og tekniske konsulenter er tre grupper med mange jobber. De langtidsutdannede i byggebransjen (oppføring av bygninger) hadde klart høyere lønninger enn samme gruppe i anleggsvirksomhet. Langtidsutdannede i anleggsvirksomhet hadde imidlertid høyere lønninger enn arkitekter og tekniske konsulenter.