Sivilingeniører innen telekommunikasjon hadde høyest lønnsvekst blant Tekna-yrkene i fjor, men det er oljeledere som hadde høyest bonusandel.

Oljeledere på bonustoppen i Tekna-yrker

Ifølge SSB-tall hadde oljeledere høyest bonusandel av samlet lønn blant Tekna-yrkene i fjor. Handels- og skipsmeglere toppet bonusandelen for samtlige yrker med 42 prosent. Sivilingeniører innen telekommunikasjon hadde høyest lønnsvekst blant Tekna-yrkene i fjor.

Det er kun for de færreste yrker at bonus utgjør en større andel av samlet lønn. Et uvektet gjennomsnitt av Tekna-yrkene i privat sektor viser en bonusandel på 3,1 prosent i fjor, sammenlignet med 2,1 prosent for alle yrker. Bonusandelen har i hovedsak vært stabil de siste årene.

oljeledere-p-tekna-toppe.svg

Olje- og gassvirksomheten er tungt representert på bonustoppen i Tekna-yrkene gjennom ledere av olje- og gassutvinning, geologer og geofysikere, kjemikere og sivilingeniører innen petroleumsteknologi. I tillegg til oljelederne er også IKT-ledere, industriledere, forskningsledere og oppdrettsledere representert på ti på topp i bonusandeler.

Det er kun oljelederne fra Tekna-yrkene som får plass på ti på topp i bonusandel for alle yrker. Der havner blant andre meglere, selgere og ledere på topp. Idrettsutøvere hadde tredje høyest bonusandel blant alle yrker i 2020.

skipsmeglere-fr-hyest-bo.svg

Sivilingeniører innen telekommunikasjon fikk høyest lønnsvekst blant Tekna-yrkene i fjor. Lønnsveksten for alle Tekna-yrkene fremgår av tabellen nederst i artikkelen. Månedslønn er den faste lønnen med tillegg for uregelmessige tillegg og bonuser.  Syv av de åtte øverste plassene for lønnsvekst har en tilknytning til IKT-sektoren.

 

Les også: Oljenæringen gjenerobret lønnstoppen